Kurs: Mere konkurrence

Et nyt råd skal fremme konkurrencen om offentlige opgaver. Mere effektive udbudsprocesser og styrket konkurrence om de offentlige opgaver er formålet med det nye råd, ”Forum for Udbud”, som erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag har nedsat. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal være sekretariat for Forum for Udbud.

Det nye råd, Forum for Udbud, skal blandt andet drøfte aktuelle udbudsfaglige problemstillinger og skabe dialog og videndeling mellem centrale aktører inden for offentlige udbud. Rådet kan desuden komme med anbefalinger og løsningsforslag, både til erhvervsministeren og til offentlige indkøbere og tilbudsgivere.

Forum for Udbud er nedsat for foreløbig tre år og består af formand Marlene Haugaard, direktør for Engineering i NCC, samt 14 medlemmer, der blandt andet repræsenterer erhvervsorganisationer og offentlige indkøbere. Etableringen af Forum for Udbud er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse – den bedst mulige service for pengene” fra maj i år.

Del dette med dit netværk: