Om SKIs it-aftaler, og aftaler om ”bleer og sådan noget”

Om SKIs it-aftaler, og aftaler
om ”bleer og sådan noget”

BLOG-indlæg af Salgs- og marketingdirektør, Viden & Indhold Jesper Bo Seidler, Schultz

Sagen om it-kontrakten mellem KMD og Egedal Kommune, indgået via en af SKIs rammeaftaler, har skabt debat. Erfarne Søren Lauesen, it-professor, er i mediet ITWatch direkte citeret for en opfordring om, at kommuner bør gå i en stor bue uden om SKI, når det kommer til indkøb af it-løsninger, og i stedet selv stå for udbudsprocessen. Han er også direkte citeret for, at det kun giver mening at bruge SKIs aftaler “ved indkøb af bleer og sådan noget”. Hans opfattelse er, at SKI både hæmmer innovationen og skaber forviklinger, som man kan undgå ved selv at stå for udbudsprocessen af en it-løsning!

Kan andet end indkøb af bleer. Et af de områder, hvor SKI de seneste år har fået en større rolle, er indenfor services, licenser, konsulentbistand og drift, som relaterer sig til de offentlige myndigheders indkøb af it og digitaliseringsrelaterede ydelser. SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice – har som bekendt til opgave at udarbejde indkøbsaftaler, som sikrer hele den offentlige sektor varer og tjenesteydelser af god kvalitet på gode vilkår til bedst mulig pris. Offentlige institutioner, kommuner m.fl. har i en årrække i stigende omfang anvendt SKIs rammeaftaler. Og det er der en god grund til. Kommuner er af natur rimelig ens i deres opgaveudførelse, og har som udgangspunkt behov for en relativ ensartet service og funktionalitet til de fleste fagsystemer og administrative systemer. Det være sig fx ”Økonomi” og ”Løn”. Det er de færreste, der har behov for at anskaffe kundespecifikke og skræddersyede løsninger.

For firkantet. Derfor finder jeg Professor Søren Lauesens udsagn i ITWatch om direkte at gå i en stor bue uden om den offentlige indkøbsorganisation for firkantet. Et stort behov for kundespecifikke løsninger vil kun bevirke højere transaktionsomkostninger og give mindre leverancesikkerhed.

Min opfordring er derfor en anden.

Kommunerne skal netop efterspørge – og tilbydes – standardiserede og fleksible it-løsninger med funktionelle tillægsydelser. På den måde kan vælges en kerneydelse og samtidig sikes en mulighed for at til- eller fravælge ydelser, som giver værdi for den enkelte kommunes specifikke ønsker og behov. Det betyder rent faktisk, at kommunerne opnår den største gevinst ved at anvende SKI´s rammeaftaler – og det giver samtidig mulighed for at arbejde på tværs i egen organisation og med andre kommuner.

Fremme af flexibilitet. Når Søren Lauesen kalder rammeaftalerne for ufleksible, forviklende og innovationshæmmende mellemled, så rammer han efter min opfattelse, uden for skiven. Om noget, opnår kommuner jo netop fleksibilitet ved at bruge rammeaftaler.. Tag fx rammeaftalerne 02.19 og 02.18, der er SaaS-løsninger og standardløsninger. Her får kommunerne tidssvarende løsninger, som de selv bestemmer, hvor skal driftes. Altså ingen uhensigtsmæssige dyre og unødigt kundespecifikke løsninger, som ikke taler sammen. Og det er – med al respekt – vel netop præcis det, der giver værdi – eller?

SKIs rammeaftaler betyder også, at vi som leverandører deltager i en benhård konkurrence på kvalitet, pris og leverancesikkerhed. Alt sammen til gavn for kunderne. Derfor er SKI-rammeaftaler alt andet lige en fordel for offentlige kunder til indkøb af it- og digitale løsninger.

Jamen, kan det slet ikke forbedres? Jo da!. Når jeg forsvarer grundprincipperne i indkøbet af offentlige it-ydelser via rammeaftale, så skal det retfærdigvis også understreges, at der også er plads til forbedring! Naturligvis er der også elementer, hvor SKI kan gøre rammeaftalerne bedre. Det kan man fx gøre ved i endnu højere grad at tilgodese ny teknologi, og herunder de muligheder for innovation, som dette giver. Det gælder fx. GovTech-løsninger med sags- og beslutningsunderstøttende værktøjer som Machine Learning (ML) og Artificial Intelligence (AI).

Præsentation

Jesper Bo Seidler skriver om digitalisering og udbud på UdbudsMedia.dk

Læs mere om Jesper Bo Seidler

Del dette med dit netværk: