Dynamiske Indkøb, det er ”hot stuff” …

Indrømmet: Det er ikke alle vores opslag på UdbudsMedia.dk, der ”går viralt” og tiltrækker sig lige så meget opmærksomhed, som sidste uges artikel om Dynamiske Indkøb fra Erhvervsjuridisk fuldmægtig Fahad Anjum og partner, advokat Morten Wahl Liljenbøl, Poul Schmith – KAMMERADVOKATEN. 

Artiklens gennemgang og bud på, hvordan reglerne om dynamiske indkøbssystemer skal fortolkes – og KAMMERADVOKATENs håb om at være med til at understøtte, at dynamiske indkøbssystemer fremtidigt finder anvendelse i højere grad, end det er tilfældet i dag, gik i allerbedste forstand viralt.

Artiklens bud på, hvordan reglerne om dynamiske indkøbssystemer efter KAMMERADVOKATENs vurdering skal fortolkes  har i skrivende stund på bare 3 dage rundet + 5.000 læsninger. Artiklen berører udvalgte emner, hvor der i praksis synes at være uklarhed om, hvordan reglerne skal fortolkes. Emnerne skal på ingen måde betragtes som udtømmende, men emnerne er udvalgt ud fra vores praktiske erfaring med rådgivning om dynamiske indkøbssystemer, forklarer KAMMERADVOKATEN. DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER – HVORDAN SKAL REGLERNE FORSTÅS? – Udbudsmedia

Vi følger i denne uge op med artikel af partner Thomas Thorup Larsen og konsulent Rita Sulumova, Bird & Bird Advokater, der skriver om Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. november 2022, der slår fast, at kontrakter er undtaget udbudsreglerne med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346 (Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde) og i det hele undtaget generelle EU-traktatretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Udbud/kontrakter – national sikkerhed – Udbudsmedia

Det påhviler ordregiver at løfte bevisbyrden, for, at betingelserne i undtagelsesbestemmelsen er opfyldt, sagligt begrundet samt dokumenteret. I nærværende sag var der for så vidt enighed mellem parterne om, at man lovligt ville kunne lave nationalitetsdiskrimination med hjemmel i TEUF art. 346, idet man på dette område – for at beskytte væsentlige sikkerhedsinteresser – ikke skulle være afhængig af udenlandske leverandører. At Klagenævnet med denne enighed in mente finder, at FMI i sit skøn om hvordan denne udbudsundtagelse skal forvaltes, ikke har handlet i strid med traktaten, kommer næppe som nogen overraskelse, idet Klagenævnet også tidligere har vist en vis tilbageholdenhed, når det kommer til prøvelsen af indkøb inden for forsvars- og sikkerhedsområdet, peger Bird & Bird Advokater på.

Del dette med dit netværk: