Fokus på Kammeradvokatens statsmonopol

Ekspertgruppe skal undersøge konkurrenceudsættelse af statens indkøb af advokatydelser

Regeringen nedsætter nu en ekspertgruppe, der får til opgave at analysere mulighederne for og potentialerne ved hel eller delvis konkurrenceudsættelse af de advokatydelser, der i dag indkøbes gennem kammeradvokatordningen. Analysen skal danne grundlag for et beslutningsoplæg til regeringen med modeller, der styrker konkurrencen om statens indkøb af advokatydelser, sikrer den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen og anviser mulige provenuer for staten.

Analysearbejdet skal bl.a. indeholde:

 • En nærmere kortlægning af statens forbrug og behov med henblik på at identificere områder egnet til konkurrenceudsættelse
 • En undersøgelse af markedet for advokatbistand til staten
 • Et helt overordnet skøn for provenu for staten ved konkurrenceudsættelse og styrket kontraktstyring.

Ekspertgruppen består af:

 • Philipp Schröder, økonomiprofessor, Aarhus Universitet (formand)
 • Caroline Pontoppidan, Executive Vice President, A. P. Møller – Maersk
 • Emil Fannikke Kiær, erhvervs- og medlemsdirektør, Dansk Industri
 • Henrik Rothe, fhv. sø- og handelsretspræsident, voldgiftsdommer
 • Karen Hækkerup, tidligere justitsminister, nuværende bestyrelsesformand
 • Merete Agergaard, direktør, Skattestyrelsen
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Niels Heering, Group General Counsel, Danske Bank
 • Peter Stensgaard Mørch, viceadministrerende direktør, PensionDanmark

Ekspertgruppen skal aflevere analysen og anbefalingerne til regeringen ultimo 2024.

Læs kommissorium for ekspertgruppen om statens indkøb af advokatydelser

Del dette med dit netværk: