Havne får grøn støtte

Godsomsætningen i de danske havne, der er medlemmer af foreningen Danske Havne er i perioden 2011-2020 samlet set faldet fra 69.245 tusinde ton. ton til 64.822 tusinde ton i 2020, svarende til et fald på 6,5 pct.  Godsomsætningen baserer sig i høj grad på udenrigshandel hvorfor udviklingen i hovedtræk afspejler konjunkturerne på verdensmarkedet – og som tallene forsigtigt indikerer og illustrerer er det vidst ikke just småbeløb, der ruller igennem dette for Danmark centrale forretningsområde.

HJÆLPENDE HÅND. Trods faldet til næsten “kun” 65.000 tusinde tons er der ligegodt ikke blevet tjent midler til den grønne omstilling med mindre co2 udledning og mere genanvendelse. Så her har staten in casus den danske transportminister rakt en hjælpende hånd. Han siger: – Jeg er meget tilfreds med, at en række havne nu får en hjælpende hånd for eksempel til at etablere anlæg, der kan forsyne skibe med el, så skibene ikke skal bruge fossile brændstoffer, når de ligger i havn.

Anledningen er Transportministerens pulje på 25 mio. kr., der er afsat på årets finanslov og bl.a. går til landstrømsanlæg, så skibe kan bruge miljø- og klimavenlig strøm, når de ligger i havn. En række havne har også fået støtte til at spare strøm fx ved intelligent styring af energiforbrug i kølehaller. Formålet med midlerne er at accelerere den grønne omstilling på havne – alias en forståelse af, at det kan erhvervshavnene ikke selv mestre.

GRØN OMSTILLING. – Havne spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af især skibsfarten, men også af de mange erhverv, som bruger havnen. Det vil vi fra politisk side gerne understøtte med disse midler, som vil hjælpe havnene til at implementere fremtidens grønne løsninger, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) – og han suppleres af erhvervsminister Simon Kollerup, der siger: – Kursen mod klimaneutral søfart står højt på regeringens dagsorden. Derfor er jeg også glad for, at vi nu følger op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet ved at sætte strøm til havnene. Det betyder, at f.eks. flere af vores indenrigsfærger og fiskekuttere vil kunne lade op i havnen. Så forhåbentligt vil det skubbe endnu flere i den grønne retning.

11 havne har søgt midler fra puljen, og det er efter en faglig vurdering besluttet at tildele støtte til 10 havne, som nu kan se frem til mindre CO2 udledning og mere genanvendelse. For helhedens skyld skal det nævnes, at havnene selv medfinansierer minimum 50 pct. af udgifterne til projekterne, som vil blive etableret de kommende år.

EN BRED VIFTE AF DONORER.Der er et utal af fonde, ordninger og støtteforanstaltninger – lokale, regionale, nationale og internationale – for ikke at glemme fonde og andre godgørende institutioner, der med eller uden medfinansiering og med indbyggede eksklusive låne- og finansieringsmuligheder, skal hjælpe de hårdt trængte danske erhvervshavne holdes på rette kurs og på vejen i den grønne retning og omstilling.

Del dette med dit netværk: