Øresund: Iltsvind, døde hummere og fisk med bugen i vejret?

Iltsvind, døde hummere og fisk med bugen i vejret! Spildevand fra rensningsanlæg står for 80 til 90 procent af den danske udledning af kvælstof til Øresund. Det fremgår af oplysninger fra Miljø- og Fødevareministeriet i et svar ftil SFs Miljøordfører Carl Valentin. I selvsamme svar understreger ministeriet, at netop kvælstof er grunden til Øresund ikke er i så god tilstand, som de danske vandområdeplaner lagde op til. Den manglende målopfyldelse i vandområdet skyldes overvejende for store tilførsler af næringsstoffer, særligt kvælstof, skriver ministeriet. Det er Ingeniøren, der skriver om udledningen af spildevand i Øresund, som for alvor kom i fokus, da Hofor i maj meldte ud, at de ville lukke 290 millioner liter stort set urenset spildevand ud i Øresund fra to kommuner, fordi de skulle lave en bedre sikring af kloakledningen under Nordhavn. I Øresund er det danske landbrug slet ikke hovedskurken. Langs den danske Øresundskyst er der huse på en perlerække og stort set intet landbrug. Det betyder, at spildevand fra rensningsanlæg står for 80 til 90 procent af den danske udledning af kvælstof til Øresund

HVAD SKAL VI GØRE? Med Miljøminister, Lea Wermelin i spidsen inviterer Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, nu til konference om udledning af spildevand. Anledningen er den store offentlige omtale og interesse i spildevandsselskabernes udledning af urenset spildevand til Øresund. Miljøministeren vil bidrage med et, oplæg om de politiske intentioner om fremtidens udledninger. Derudover vil indlægsholdere være relevante eksperter og parter, ligesom det forventes, at der bliver en paneldebat, hvor vi blandt andet vil drøfte, om vi er på vej mod et nyt paradigme for rensning af spildevand og regnvand i Danmark. DANVA vil med afsæt i konferencedagen sætte fokus på at finde fælles løsninger for udledning af spildevand og regnvand, der kan leve op til samfundets forventninger nu og i fremtiden.

Ingeniøren skriver, at i følge professor i marin økologi ved Aarhus Universitet, Stiig Markager, så skaber de mange næringsstoffer områder med iltsvind og begrænser udbredelsen af ålegræs. Og udviklingen går den forkerte vej, mener han. – Hvis vi vil hæve naturtilstanden i Øresund, så er bedre rensning af spildevand et vigtigt sted at sætte ind. Det er dog svært at rense meget bedre for kvælstof på renseanlæggene, men bidraget fra fosfor kan godt reduceres med to tredjedel, siger Stiig Markager til Ingeniøren og peger på, at for eksempel Renseanlægget Lynetten kun fjerner 85 procent fosfor.Man kunne godt stille krav om, at alle rensningsanlæg skal fjerne 95 procent. Det ville gøre en forskel, siger han. Samme holdning har kollega Jakob Carstensen, der også er professor i marin økologi ved Aarhus Universitet: – Et strengere krav om rensning vil også sætte skub i en teknologiudvikling, der kan udvikle metoder vi kan eksportere til andre lande i for eksempel Østersøen, siger han.

HOFOR, Spildevandsselskabet i København opfordrer på LinkedIn: Kalder alle med interesse i spildevandsudledninger!

For ganske kort tid siden var der en heftig debat i medierne om planlagte udledninger af spildevand. HOFOR har nu sat stop for de planlagte udledninger, men hvad med når det regner kraftigt? Og hvad skal vi gøre, når byen udvides og nye behov opstår? Vores brancheforening DANVA har inviteret til en konference, hvor alle med interesse i emnet kan deltage og være med til at sætte retning for, hvordan spildevand skal reguleres og styres nu og i fremtiden.

Miljøminister Lea Wermelin deltager og skubber gang i debatten. For er vi klar til at bruge flere penge på den infrastruktur og acceptere, at byerne skal graves op på ny for at lægge rør til regnvand?

Kom med, og giv dit bud den 15. september. Du kan tilmelde dig her: https://lnkd.in/edSfncg

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap