STOP UDBUDSVANVIDDET – lav praksis om

Udbudspraksis her til lands er et selvskabt problem, som vi endda kan gøre noget ved. Skulle vi ikke komme i gang?

Af Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor

Inspireret af Søren Gades indlæg ‘Stop GDPR-vanviddet – lav reglerne om’ i JP for nylig, føler DANSK IT trang til at kaste lys over statens udbudspraksis, som også udspringer af EU direktiver.

DANSK IT har for nylig i en omfattende analyse beskrevet, hvorledes udbudspraksis på digitaliseringsområdet er enormt ressource- og tidskrævende, samtidig med at det ikke nødvendigvis fører til de bedste og mest økonomiske resultater.

FRA SLEM TIL VÆRRE. For 1 1/2 år siden beskrev statsrevisorerne i en rapport, at transaktionsomkostningerne ved offentlige udbud var stukket af, og nævnte eksempel på udbud, hvor transaktionsomkostningerne udgjorde mere end 50 pct. af de samlede omkostninger. Det fik DANSK IT til tørt at kommentere, at vi godt kunne finde eksempler inden for digitaliseringsområdet som var værre. Vores nylig afsluttede analyse afslører endvidere, at transaktionsomkostninger slet ikke er noget man tænker over. De er fraværende i overvejelserne. Det er bare noget som er der. Knap halvdelen af de statslige leder siger i vores survey, at transaktionsomkostningerne ikke står mål med den udbudte genstand.

Hvorfor er det kommet så langt? Som med meget andet er der intet galt med formålet med hverken EU’s persondataforordningen eller indkøbsdirektiver. Problemet ligger mere i den danske implementering og i den udviklede praksis. Derfor er det også befriende at læse Søren Gades opråb, hvor intet er for småt til at det ikke skal detailreguleres.

UDSAGN OM UDBUD. En direktør i staten, som er blandt de godt 60 personer som vi interviewede, udtalte, at dansk implementering af EU’s udbudsdirektiver er strammere end selv EU havde forestillet sig. En anden giver udtryk for, at vi implementerer udbudsreglerne dukseagtigt i Danmark. En it-leverandør udtaler at offentlige udbud er fanget i en ond cirkel. Dyrt og ufleksibelt.

Det bidrager til at fokus i for høj grad kommer til at handle om at gøre tingene rigtigt i stedet for at gøre de rigtige ting. Det er farligt, for så er der risiko for at man ikke tænker sig godt om. Hvorfor foretager man sig som myndighed et indkøb? Forhåbentlig fordi man ønsker at opnå en eller anden form for forretnings- eller samfundsmæssig effekt. Og det må handle om at optimere denne effekt. Men hvis fokus i for høj grad bliver drevet ud fra ikke at komme til at begå fodfejl, at holde sig i god afstand fra hvor de udbudsretlige hegn står plantet – og lade sig rådgive af konsulenter og advokater, som fortolker regler indskrænkende, for ikke selv at komme i konflikt og få problemer, ja så bliver det danske samfund og borgere tabere.

GENINDFØR FORNUFTEN. Tiden er derfor kommet til at genindføre fornuften i dansk udbudspraksis på digitaliseringsområdet. Vi skal have fundet en mere sund balance mellem det vi på nydansk kalder compliance (regeloverholdelse) og så forretningsfokus. Det kræver først og fremmest ledelse. At ledelsen går tættere på indkøbsprocesserne og sætter rammerne og kulturen herfor. Når det især er vigtigt på digitaliseringsområdet skyldes det, at teknologien kan bidrage til at gentænke måden den offentlige drives på, hvad enten det handler om myndighedsudøvelse eller at levere service til borgerne. Det har vi alle oplevet, når vi ser på hvordan informationsteknologien i dag bruges, når vi køber ind på nettet, søger information, deltager i foreningslivet etc.

Der skal grundlæggende sættes ind på 3 områder i forbindelse med digitaliseringsindkøb:

  • Fokus på forretning og værdiskabelse skal øges
  • Der er behov for en ny politisk og ledelsesmæssig kultur
  • Der skal ændres på en række nationale rammevilkår.

I alt fremsætter vi 14 konkrete anbefalinger til, hvordan staten kunne skabe mere værdi af sine digitale investeringer. Vi har brug for kloge penge. Ikke mange penge. Det burde egentlig i en Corona tid vække genklang hos en finansminister.

Danmark er jf. FN paradoksalt nok nummer et i verdenen til at digitalisere den offentlig sektor. Det skal vi være glade og stolte over. Vi har med andre gjort det godt og været fremsynede. Men det er på trods af og ikke på grund af vores udbudspraksis. Det forpligter at være nummer et. Finansministeriet har netop offentliggjort at et digitaliseringspartnerskab skal bringe Danmark og danske virksomheder ud af Coronakrisen og stærkere ind i fremtiden. Det er glædeligt og godt og DANSK IT bidrager her.

Præsentation

Ejvind Jørgensen har fokus på forretningsudvikling og teknologi. Ejvind repræsenterer et mangeårigt virke managementkonsulent og direktør, formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, formand for Teknologiformidlings selskabet.

Læs mere om Ejvind Jørgensen

Del dette med dit netværk: