Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland

Af Jesper Bo Seidler

Så kom regeringens længe ventede digitaliseringsstrategi. Denne gang med udgangspunkt i de 46 konkrete anbefalinger som digitaliseringspartnerskabet offentliggjorte i 2021. Anbefalingerne er konkrete bud på, hvad der skal gøres nu og her for at accelerere udviklingen mod en bedre digital fremtid.

SIKRER STRATEGIEN UDNYTTELSEN AF Dansk IT´s potentiale?    Med digitaliseringsstrategien følger regeringen samlet op på digitaliseringspartnerskabets anbefalinger og sætter 61 initiativer i gang. Der skal samlet investeres for over 2 mia. kr. i vores digitale samfund over de næste fem år. Der er 9 visioner i strategien – som ingen reelt kan være uenig i, men sikrer strategien så, at vi får fuldt udnyttet de muligheder som digitalisering giver indenfor f.eks. Service automation, RPA, AI og Cloud services?

Blandt de 9 visioner er det nærmest som at få repeteret tidligere tiders digitaliseringsstrategi som f.eks. vision 1 Styrket cyber- og informationssikkerhed”, som også var med i strategien fra 2002, men det er jo et emne som desværre er mere højaktuelt nu end tidligere pga. den europæiske cyber-krig. Vision 2 er “Sammenhængende service for borgere og virksomheder” og ” Vision 3 “Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi” og visioner som har været pejlemærker i strategierne fra 0’erne og frem.

NYSKABENDE VIA ORGANISATONERS SAMARBEJDE. Det er nyskabende, at strategien denne gang er blevet til i samarbejde med DI og Dansk Erhverv og samtidig nedsætter regeringen et Digitaliseringsråd, der skal følge implementeringen af digitaliseringsstrategien med Nana Bule, adm. direktør i Microsoft Danmark og Island, som formand.

Det er dog fortsat et meget stort spørgsmål, hvorledes de 61 konkrete initiativer kommer til at blive udmøntet – og ikke mindst er økonomien begrænsende for realiseringsmulighederne for en visionær og fremadskuende digitaliseringsstrategi.

WHATs NEW. Af nye initiativer vil jeg pege på “Vision 4 Øget vækst og digitale SMV’ere”. Det er og har altid været en udfordring, at få løftet de små og mellemstore virksomheder digitalt, så de kan vinde konkurrencen i fremtiden.

Her må og skal DI og Dansk Erhverv komme på banen – fordi vores SMV´ere skal udvikle sig med digitale værktøjer som RPA o.lign. Det må, med andre ord, ikke blot blive til nye offentlige Apps som Mit Virk.

Strategien rummer også “Vision 6 Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger”. Det kan ikke undre at dette tema er med i regeringens strategi med det store fokus vi har på klima og bæredygtighed, samt det at gå i retning af en cirkulær økonomi.

ALT I ALT: Det er godt at der er lanceret en ny digitaliseringsstrategi – med det vil være nyttigt, hvis strategien også adresserer de strategiske udfordringer, vi står overfor. Vi har i Danmark arbejdet med digitalisering i mange år og vi har f.eks. et skattevæsen, som har store udfordringer med at løse deres opgaver bl.a. på grund af forældede legacy-systemer – og urealistiske udviklingsprojekter som EFI.

Det vil være godt om der i strategien var konkrete visioner for, hvordan vi får styrket moderniseringen af legacy systemerne.

Hovedparten af alle offentlige myndigheder har ét eller flere aldrende it-systemer – og et større udsnit af myndighederne oplever, at det hæmmer deres evne til at implementere nye digitale services. Denne udfordring har ikke udsigt til at forsvinde, hvorfor det kræver aktiv stillingtagen, hvis det ikke skal have begrænsende effekt på nye forretningsmæssige behov. Den nye digitaliseringsstrategi har af ukendte årsager slet ikke disse elementer i spil – hvilket er en meget stor ulempe.

Præsentation

Jesper Bo Seidler skriver om digitalisering og udbud på UdbudsMedia.dk

Jesper Bo Seidler er uddannet cand.techn.soc. og har været direktør inden for salg og forretningsudvikling med fokus på offentlig digitalisering i en række vækstvirksomheder og som leverandør- og markedsansvarlig for det fælles kommunale indkøbsfællesskab KOMBIT.

Jesper har over 20 års erfaring med IT-projekter, digitalisering og anskaffelse af store og komplekse IT-løsninger til den offentlige sektor. Han er i dag ansat i Staten og Kommunernes Indkøbsservice, som rådgiver indenfor IT-Paletten.

Jesper´s blogindlæg er kun udtryk for hans personlige holdning.

Læs mere om Jesper Bo Seidler

Del dette med dit netværk: