IndkøbsDanmark – kønsmæssig ligestilling?

Kønsmæssig ligestilling – er vi verdensmestre i det i det offentlige Indkøbsdanmark?

Når det offentlige køber ind, er det med stort fokus på ansvarlighed og bæredygtighed. Vi bryster os af at være utroligt langt fremme, når det kommer til at tage hensyn til klimaet i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i den offentlige sektor. Grønne indkøb står højest på dagsordenen flere steder, og der er nærmest ingen grænser for, hvor mange artikler, kurser, indkøbspolitikker, vejledninger osv., der findes om at købe grønt ind.

UNDREN. Når vi nu er så langt fremme inden for klima og miljø, så kan det godt undre, at vi overhovedet ikke gør os nogle overvejelser om nogle af de andre verdensmål, bl.a. kønsmæssig ligestilling, i forbindelse med offentlige indkøb.

NP advokater har i samarbejde med AEIDL, European Association for Information on Local Development, og andre aktører i EU for nylig haft til opgave at undersøge udbredelsen af inddragelse af hensyn til kønsmæssig ligestilling i forbindelse med udbud og offentlige indkøb. Det var både overraskende og beskæmmende at konstatere, at vi i Danmark hverken bruger krudt på at inddrage hensyn til kønsmæssig ligestilling eller ønsker at gå i dialog om det.

Vi var rundt til mange instanser for at få en dialog om, hvad man gør her i landet, men stort set ingen ønskede at stille op til dialog på området. De, der stillede op, gav enten udtryk for, at det formentlig ikke kunne inddrages på lovlig vis, at det var urealistisk at gennemføre i den praktiske virkelighed, eller at det simpelthen ikke var højt nok på dagsordenen til at blive prioriteret som et fokusområde.

ÆRGERLIGT-OVERRASKENDE. Det er både ærgerligt og overraskende, særligt set i lyset af at det i ligebehandlingsloven er bestemt, at offentlige myndigheder i al deres planlægning og forvaltning skal indtænke ligestilling og arbejde for udbredelsen af samme.

På samme måde som offentlige arbejdspladser skal indtænke ligestilling, skal ligestilling tænkes ind i indkøbsprocedurerne. Kønsmæssig ligestilling skal tænkes ind på lige fod med kvalitet, miljø og anvendelse af arbejdsklausuler, fx i forbindelse med minimumskrav til antallet af lærlinge på byggepladsen.

Ligestilling bør sættes i fokus og indtænkes på samme måde som social ansvarlighed og krav om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår (som der tidligere har været stort fokus på). Og så skal vi have aflivet myterne om, at det ikke kan lade sig gøre inden for de eksisterende rammer og lovgivning.

Vores kolleger i de andre europæiske lande var også overraskede over den status, vi kunne præsentere for Danmark som land. Ikke fordi de nødvendigvis var ret meget længere fremme end Danmark, men fordi det var forventet, at vi ville være et af de lande, der var længst fremme med arbejdet med at inddrage kønsmæssig ligestilling i Europa.

RELEVANS. I vores optik behøver hensynet til miljø og klima ikke nødvendigvis at udelukke hensynet til kønsmæssig ligestilling. Det er ikke givet, at miljøhensyn er relevante i alle udbud, og det er heller ikke sikkert, at hensyn til kønsmæssig ligestilling er relevant i alle udbud. Men herfra skal der i hvert fald lyde en opfordring til at få emnet på dagsordenen og gå foran, når det er relevant i den konkrete sammenhæng.

Hvis du har brug for ideer eller sparring til, hvordan du kan indtænke kønsmæssig ligestilling i dine udbud, så er vi hos NP advokater klar til at hjælpe, hvad enten du agerer som ordre- eller tilbudsgiver.

Vi skylder os selv, hinanden og ikke mindst vores samfund også at have fokus på den kønsmæssige ligestilling i offentlige indkøb.

Præsentation

Anja Piening skriver om udbudsret, indkøb og salg til det offentlige Danmark på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Anja Piening

Del dette med dit netværk: