Hvornår får Folketinget et Digitaliseringsudvalg?

Folketinget har i dag 26 stående udvalg, der diskuterer og forbereder beslutninger til Folketinget, og de kontrollerer Regeringens politik på området. Der er i dag ikke et Digitaliseringsudvalg mellem de 26. Nu er det på tide, at Folketinget også får et ordentligt Digitaliseringsudvalg, der har hånd i hanke med både lovgivning og den offentlige digitale strategi.

DIGITAL VIRKELIGHED. Dette i en erkendelse af teknologiens enorme betydning for udviklingen af vores samfundet og måden vi samarbejder og kommunikerer på.

IT er i dag i produkter, i kommunikationen og i produktionen af varer og services. Og manglen på digital fokus kan koste på virksomhedens bundlinje og i de offentlige budgetter. Fx, når der ikke er styr på it-sikkerheden, når it-projekter slår fejl, eller simpelthen fordi man ikke kan komme i kontakt med sine kunder og interessenter. End ikke den lokale spejderklub klarer i dag sine opgaver uden at bruge digitale redskaber. Og selv samme klub kan imødese store bøder, hvis der ikke er styr på compliance.

MANGEL PÅ POLITISK FOKUS. Den tidligere Regering investerede massivt i digitalisering. Sommetider med held, andre gange med nogle temmelig uheldige sager, hvor persondata ikke blev slettet eller endda lækket. Og den nuværende Regering synes ikke at skænke IT mange tanker med deciderede besparelser på området til følge. Men efter mere end 10 måneder med Corona må det efterhånden stå lysende klart for alle, hvor stor en rolle IT spiller.

Dette både fordi elever har skulle modtage fjernundervisning, fordi borgere har måtte kommunikere digitalt med lægen, fordi møder i månedsvis er holdt digitalt, fordi Smittestop app’en er blevet et strategisk værktøj. Og ikke mindst pga. den enorme kritik, der har været af, at ministre har brugt udenlandske sociale medier som platform for kommunikation til borgerne frem for at bruge statsstøttede medier.

JA TAK TIL NATIONALE RETNINGSLINIER. Vi har brug for et sted, hvor man både påser, at ny lovgivning kan digitaliseres, og hvor man helt overordnet politisk drøfter og fastlægger de nationale retningslinjer på IT-området – fx indenfor tunge emner som kunstig intelligens, dataetik og digital dannelse.

Hidtil har man som undskyldning brugt, at der er IT i alting, og at IT derfor skal behandles som en integreret del af opgaverne i de enkelte ministerier og styrelser. Men der er også bevillinger og medarbejdere i alting, alligevel har vi et Finansudvalg, et Beskæftigelsesudvalg og et Ligestillingsudvalg. Dette i en erkendelse af, at der er behov for en politik og styring på tværs.

En tese bag det manglende udvalg kunne dog også være, at digitalisering ikke sælger mange billetter – snarere tværtimod når IT-skandalerne ruller. Eller at modviljen skyldes en generel mangel på digital forståelse og indsigt. Men netop dette taler for, at man får en enhed, der får så dyb en indsigt, at de kan bringe viden ind i Folketingets mange beslutninger.

FØLG DE GODE ERFARINGER. I en erkendelse af den digitale betydning for opgaveløsningen er der i andre dele af offentlige sektor – og også i den private sektor – etableret Digitaliseringsudvalg, hvor man strategisk og ledelsesmæssigt arbejder med IT i forretningen.

Eksempler på sådanne udvalg er et politisk nedsat digitaliseringsudvalg i Region Syddanmark, hvor et udvalg på 7 medlemmer bl.a. ser på, hvordan man kan bruge IT rettet mod patienter. Et andet eksempel er på AAU, hvor et ledelsesmæssigt nedsat udvalg, skal varetage alle interesser omkring universitetets digitalisering. Og et tredje eksempel er Bygherreforeningen, som er en interesseorganisation med professionelle bygherrer i Danmark, hvor et Digitaliseringsudvalg arbejder for at udvikle og udbrede god bygherreskik ved brug af digitale redskaber.

Lad det indgå i nytårsforsætterne, at 2021 bliver det år, hvor Folketinget får øje for, hvor stor en rolle digitaliseringen spiller for udviklingen af vores samfund – og derfor etablerer et udvalg, der hanker op i lovgivning og sætter kurs for den offentlige digitale strategi.

Præsentation

Dina Raabjerg skriver om offentlig IT, udbud og samspillet mellem kunde og leverandør på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Dina Raabjerg

Del dette med dit netværk: