GRØN ALVOR, TAK

Sæt meget mere power bag de offentlige indkøb. Grøn alvor i de årlige forhandlinger mellem kommunerne og staten.

Blog-indlæg Steen Gade:Et afslørende tal fra formanden for Forum for bæredygtige indkøb, Rikke Dreyer’ s blog i udbudsmedia d. 13. februar illustrerer den manglende grønne alvor, der eksisterer mellem kommuner og stat – og desværre også mellem gode ønsker og reel handling.

Tallet er 3,5%. Og handler om, at kun 3,5% af offentlige EU- udbud mellem juli 2019 til marts 2020 har forlangt beregninger af totalomkostningerne, selv om det er anbefalet i cirkulæret om offentlige indkøb. Totalomkostningsberegninger hænger jo uløseligt sammen med  – uden at være tilstrækkelige – at kunne fremme cirkulær økonomi og klimaindsats i en grøn indkøbspolitik. Og grøn indkøbspolitik har vi haft som politisk indsatsområde siden 1990’erne. Tiden er altså forlængst inde til at sætte meget mere power på grøn indkøbspolitik og en lang række andre grønne områder med helt kontante krav i de årlige forhandlinger mellem staten og kommunerne.

Som de normalt kører, er det jo ikke mangel på power, der kendetegner dem. Med hårde krav til budgetter, med bøder og hård styring af økonomien…. men altså ikke grøn styring. Tankevækkende i relation til offentlige indkøb for 360 mia. kr årligt, og tankevækkende i forhold til, at vi i Danmark har konsensus om klimamål i 2030.

Økonomerne i finansministeriet har allerede anvist metoderne. Oversat til indkøbspolitik vil det betyde årlig fastsættelse af stadig højere procentsatser for udbud, der kræver totaløkonomiske beregninger, stadig stigende andele af reelt grønne indkøb mm. Og den nye power betyder, at der falder bøder og laves gavestok, hvis man ikke lever op til dem. Ligesom de, der går længere, bliver fremhævet. Det samme kan etableres på det ene grønne område efter det andet, så vi hvert år flytter hele Danmark i mere og mere grøn retning.

Indvendingerne vil sikkert stå i kø, men når vi som samfund har fundet os i den rigide økonomiske styring af kommunernes økonomi, som vi oplever i normale år, vil det her jo opleves som en lise for sjælen, fordi det handler om at flytte Danmark mod et klimamål, som vi er enige om. Dertil kommer, at det vil fjerne de mange demobiliserende overskrifter i aviserne om mål, der alligevel ikke nås- og som derfor udsættes. Lige aktuelt nu på affaldssorteringsområdet, hvor alle kommuner ikke kommer i mål til sommer, men ønsker udsættelse til 2023.

For kommunerne skal ikke kun mærke statens power. Deres fordele ved et sådant meget sikrere system ligger i, at de til de årlige forhandlinger vil kunne udarbejde forslag til ændringer af de ( mange ) barrierer for den grønne omstilling, der findes i nationale regler og love.  De vil samtidigt blive styrket i forhandlinger med staten, når beslutninger træffes i Folketinget, for folketingsmedlemmerne bliver presset til at være mere sikre på, om deres forslag kan gennemføres i praksis.

START. En start kunne blive en aftale om udrulning af en effektiv grøn indkøbspolitik i de næste 5 år. 360 milliarder kroner årligt, brugt grønt, vil gøre en kæmpeforskel på vores alt for høje klimaaftryk på kloden.

Præsentation

Steen Gade skriver om grøn udvikling og forsyning på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Steen Gade

Del dette med dit netværk: