Grønt Erhvervsministerium?

Præsentation

Steen Gade skriver om grøn udvikling og forsyning på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Steen Gade

Grønt erhvervsministerium ?
af: Steen Gade – foredragsholder om klima og miljø, tidligere folketingsmedlem og direktør for Miljøstyrelsen.

Da verden i 2015 tog sig lidt sammen  – og i løbet af et halvt år både fik vedtaget FN’s globale mål  for 2015 til 2030 om bæredygtighed samt Parisaftalen om klima  – var den bagvedliggende analyse, at den eksisterende vækstpolitik havde fejlet på to afgørende  områder: Klima og miljø samt alt for stor ulighed. Akkurat det samme som mange – især unge – sætter fokus på. I debatter, medier og på gaderne.

Alt det burde jo for alvor sætte fokus på erhvervspolitikken, der gennem årene mest har handlet om at skabe frie rammer for at drive virksomhed uden særligt fokus på noget andet. Man kunne så håbe, at 2015 også var nået til erhvervsministeriet, men sådan ser det desværre ikke ud.

Ministeriets vision og mission tramper videre som om intet er hændt: ” Skal skabe Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed”, og ” Det er erhvervsministeriets mission at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Vores vision er at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.”

Og det første man møder på Goggle er :” Erhvervsministeriet arbejder for at skabe vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst”.  Bedre bliver det ikke, når man ser den video, som ministeriet har lagt op på hjemmesiden, hvor departementschefen forklarer meningen med ministeriet. -Ikke et grønt ord. Nu i 2020!.

Selvfølgelig laver erhvervsministeriet meget fornuftige grønne ting. Cirkulær økonomi, rådet for samfundsansvar, bl.a. om verdensmålene, bæredygtig emballage i E-handel mm. for at nævne nogle. Men pointen i bæredygtig udvikling er en anden, end at der også skal tages grønne initiativer. Pointen er, at grøn udvikling – klima, biodiversitet og bekæmpelse af forurening – skal være en integreret indsats i al økonomisk aktivitet. For enden af den udvikling skal al erhvervsudvikling blive bæredygtig og al vækstpolitik føre til mindre forurening, bedre biodiversitet og være et bidrag til at løse klima og ressource udfordringerne.

Ministeriet må se at blive grønt og få formuleret både en ny vision og mission. Man kunne passende begynde med at lægge to analyser ovenpå hinanden. Analysen af, hvad verden har brug for, når vi skal sikre den store grønne ombygning af samfundet i de kommende år. Og analysen af, hvor vi i Danmark har styrkepositioner. Her vil vi heldigvis kunne finde mange steder, hvor der er klare sammenhænge. Energi, vand, spildevand, økologisk landbrug, grøn digitalisering osv. Samtidig vil vi kunne se, hvilke områder vi bør satse meget mere på og lægge udviklingsstrategier, der passer til verdens udfordringer

Først når vi udvikler erhvervspolitik på den måde, kan vi prioritere bæredygtighed for alvor. Måske det nye tværgående ministerudvalg , som har klimaministeren som formand , skulle kigge på den sag, når nu erhvervslivet selv kommer med sine bestilte klimainitiativer i løbet af de næste uger.

Del dette med dit netværk: