Danskerne stemte med det grønne hjerte

Blogindlæg: Danskerne stemte med det grønne hjerte

Hver morgen tager jeg cyklen til arbejde. Til frokost undgår jeg kød, og når jeg køber ind på vejen hjem, tager jeg (selvsagt) de svanemærkede varer på hylderne. Men mit hus opvarmes stadig med gas, og skal jeg en tur til Bruxelles, foregår det med fly.

Jeg tror, at rigtig mange af os gerne vil bidrage til en mere bæredygtig verden og et mindre klimaaftryk. Men der er grænser for, hvor langt vi kan nå med individuelle tiltag og handlinger, selv om alle små valg tæller med i det store regnskab. Derfor mener jeg, som så mange andre danskere, at der er brug for, at vores politikere går forrest og træffer beslutninger, som for alvor vil bidrage til at løse miljø- og klimaproblemerne.

Som flertallet af danskerne har jeg tillid til vores offentlige institutioner og en forståelse for, at politiske beslutninger nytter noget. Derfor blev jeg ikke så overrasket, da jeg forleden læste i en ny undersøgelse fra Electica, at spørgsmålet om klima og den grønne dagsorden har haft en afgørende indflydelse på resultatet af årets kommunalvalg.

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.500 landsrepræsentative vælgere, der har afgivet stemme ved KV21. Og den viser, at klima og den grønne dagsorden var et emne, som mere end 1,35 mio. af vælgerne havde med sig ind i stemmeboksen. Undersøgelsen viser også, at 32 procent af de vælgere, der stemte ved KV21, oplever, at klima og den grønne dagsorden isoleret set havde en høj grad af indflydelse eller var det helt afgørende emne for deres partivalg.

Indkøb – nyt tema i valgkampen. Hvis man kigger på valgkampen op til KV21, så var det samtidig første gang, at kommunernes indkøb indgik i en valgkamp, og hvor flere politikere udtalte, at de ønsker at øge mængden af grønne indkøb. For eksempel sagde Københavns Kommunes nyvalgte overborgmester Sophie Hæstorp Andersen: ”Vi skal tænke klima ind i alt, hvad vi gør. Og det gælder uanset, om det er, når vi bygger, eller når vi køber ind i kommunen”.

Grønne offentlige indkøb er drevet af politikerne. Derfor kommer miljø og bæredygtighed kun til at fylde mere i fremtiden, og jeg er overbevist om, at det bliver en afgørende forudsætning for at kunne levere til det offentlige.

En af de kommuner, som allerede arbejder på at øge andelen af grønne indkøb, er netop Københavns Kommune. De arbejder samtidig på at skubbe markedet i en grønnere retning og øge udbuddet af miljømærkede produkter. Derfor har de igangsæt projekter med miljømærker og markedsdialog, og de oplever, at mange offentlige virksomheder følger med. Eksempelvis er der i år 36 offentlige myndigheder – primært kommuner – som har valgt at bakke op om Københavns Kommunes indsats for at få et større udbud af miljømærkede løsninger inden for pavilloner og fast inventar.

Når vores politikere som fx borgerrepræsentationen i Københavns Kommune går forrest i indsatsen for grønne og miljømærkede produkter, har det effekt på flere områder. Det bidrager nemlig både til at øge udbuddet af miljømærkede produkter og til at inspirere andre både offentlige og private virksomheder til at gå samme vej. Fx fortalte en af de leverandører, der deltog i Københavns Kommunes markedsdialog om flere pavilloner, at kommunerne i dag står i kø til de svanemærkede pavilloner, fordi landets kommuner skeler til København og derfor i stigende grad efterspørger svanemærkede løsninger.

I Københavns Kommune er en del af rengøringen certificeret med Svanemærket, og hvem ved: Måske er det også med inspiration fra København Kommune, at Bygningsstyrelsen netop har indgået en stor kontrakt om levering af svanemærket rengøring til 55 statslige institutioner i Københavnsområdet.

Mens jeg venter på fjernvarmen og nattoget til Bruxelles, glæder jeg mig dagligt over den effekt, det giver i markedet, når fremsynede politikere træffer beslutninger om grønne indkøb. Der bekræfter for mig, at det nytter med politik og politiske beslutninger. Derfor var det også med smil på læben, at jeg læste i undersøgelsen fra Electra, at danskerne stemte med det grønne hjerte.

Præsentation

Rikke Dreyer skriver om tendenser og aktuelle initiativer inden for bæredygtige indkøb på udbudsmedia.dk

Læs mere om Rikke Dreyer

Del dette med dit netværk: