Uforudsigelighed i multikrisernes tid

Blogindlæg af  Tommy Horn stifter af Genera

Uforudsigelighed er blevet en konstant man skal forholde sig til, og den kommer i mange forskellige forklædninger. Det er pandemier, det er geopolitisk fnidder og store politiske reguleringer der er både omfangsrige og uoverskuelige. Det er også biodiversitet, klima og socialt ansvar, der står for fald med store konsekvenser til følge.

Men uforudsigeligheden kommer også i forbindelse med samfundsudviklingen, mennesker flytter sig hurtigere end nogensinde og det kan betyde at ens produkt eller service fra den ene dag til den anden ikke længere er relevant. Og menneskeheden er ved at flytte sig ret massivt, vi er ved at forstå at kloden lider og klimaforandringerne slår hårdt igennem, og at noget alvorligt skal gøres og at forskerne måske har ret.

DE STØRSTE KRISER. Vi er i det man kalder multikrisernes tid, og de største kriser er i prioriteret rækkefølge biodiversiteten, herefter klimaet og sidst men ikke mindst lider den sociale kapital på mange planer, med diagnoser, angst, stress og mistrivsel, vi mangler tryghed og sikkerhed i den mest usikre tid nogensinde, med krig, global økonomisk ustabilitet og generelt opbrud.

Ovenstående kriser putter mere brænde på uforudsigelighedens bål. Biodiversiteten er siden 1970 faldet med 68%, det er vores største udfordring, langt større end klimaet. Vores afhængighed af biodiversitet viser sig i tallene, mere end 90% af den medicin vi er afhængige af og 55% af det globale BNP er direkte relateret til biodiversitet. Einstein sagde, når den sidste bi er død, har vi 4 år tilbage at leve i, forskere har siden påvist at det er 7 år.

Klimakrisen er begyndt at slå hårdt tilbage, vi ser de værste katastrofer over hele planeten i form af vilde vejr-fænomener, kæmpehagl, giga skovbrande og mega nedbørsmængder med jordskred og gigantiske ødelæggelser. Folk dør af varme, vandreservoirerne er mange steder på kloden, tomme og vigtige flodveje i Europa tørrer ud. Det er kun starten og vi er vidne til at den globale opvarmning flere steder har passeret de 1.5 grader som var målet i 2050 og at vi hver måned sætter nye rekorder for udslip af CO2.

Men den teknologiske udvikling, i form af kunstig intelligens (AI) skaber uforudsigelighed. Der er igangsat et kapløb mellem giganterne, og der mangler fuldstændig kontrol og overblik, når vi snakker om konsekvenser. Har vi startet et kapløb ude af kontrol. Ydermere kan vi se konturerne af de mange job, både hvide og blå, der vil blive erstattet af teknologi, selv på områder vi ikke i vores fantasi troede var muligt.

Det at være menneske er mere komplekst end nogensinde. Det bliver langt sværere at drive virksomhed, og regeringer har fået helt uforudsete udfordringer, der vil blive af et omfang der ikke kan styres og finansieres. 

Vi har store dilemmaer at forholde os til i fremtiden, et stort er den nuværende vækst, der reelt er vores egen udslettelse. Kan vi stoppe eller omlægge vores vaner i en grad, der har den nødvendige impact på vores overlevelse. Kan vi genoprette den globale harmoni, som erstatning for oprustning og skabe det gode liv og en fremtid for de næste generationer.

Spørgsmålet er, om vi kan finde ind til kernen af det gode liv og realisere det, når vi kigger ind i et globalt landskab i totalt opbrud og hvor øst er mod vest og hvor oprustning er svaret på alle problemer. Det er på mange måder helt galt, at vi ikke har lært af fortiden, og vi fortsat lader de forkerte mennesker styre vores fremtid eller forfald. Det er tid til nytænkning.

Præsentation

Tommy Horn skriver om samfundsudvikling, innovation, digitalisering og bæredygtighed.

Læs mere om Tommy Horn

Del dette med dit netværk: