EFTERLYSNING: NY OG AMBITIØS DIGITALISERINGSSTRATEGI

Præsentation

Jesper Bo Seidler skriver om digitalisering og udbud på UdbudsMedia.dk

Læs mere om Jesper Bo Seidler

Danmark har brug en for en ny og opdateret ambitiøs digitaliseringsstrategi. Den skal have fokus på organisatorisk forankring!

Vi skriver 2020, og dermed har vi ramt udløbsdatoen for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016 -2020. En strategi, der udstak retningen for offentlig digitalisering i Danmark – og det med ambitiøse men realistiske mål, som strategien så flot formulerede.

Det ligger derfor også snublende nær at spørge: Nåede vi så de mål?

Blog af Jesper Bo Seidler, salgsdirektør, Schultz

Det er tid at gøre status – og stille spørgsmålene: Hvad har vi opnået med strategien? Og hvad er næste skridt?

I snart 20 år har staten, regionerne og kommunerne arbejdet med at skabe rammerne for øget digitalisering og styrket samarbejde på tværs i form af fælles offentlige løsninger som borger.dk og systemer til øget datadeling som grunddataprogrammet.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har skabt retningen for offentlig digitalisering i Danmark og har bl.a. haft som mål at forbedre en række af de kendte løsninger som Digital Post, NemID og NemLog-in.

DET NYE ÅRTI? Men hvad skal der ske i det nye årti? Årtiet, som skal redde klimaet og sikre effektivitet på grund af den demografiske udvikling? Når Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber, har den ingen efterfølger, og målet for fremtidens digitale samfund fremstår således uklart.

Fra den eksisterende strategi står dog målet om, at de respektive myndigheder skal optimere deres forretning via digitalisering, og at digitalt lederskab kommer på agendaen.

TEKNOLOGIGLÆDE. Det er min oplevelse, at der hersker en stor teknologiglæde. Eksempelvis ved kunstig intelligens til beslutningsstøtte og sagsbehandling, ligesom der er fokus på effektivisering via øget automatisering, fx ved brug af data og intelligente robotter.

Teknologiglæden må dog aldrig stå alene. For hvordan skaber teknologierne reel værdi? Hvordan kan teknologierne rykke forretningen? Og hvordan sikres den organisatoriske forankring? Først når vi har fokus på helheden, får vi det fulde potentiale ud af teknologierne.

EFTERLYSNING: AMBITIØS 2024-STRATEGI. Af netop den årsag har vi behov for en ny ambitiøs fællesoffentlig 2024-strategi, der stiller skarpt på den organisatoriske forankring. Ellers risikerer vi at stå tilbage med en teknologiglæde, der ikke skaber en reel værdi.

Det er tid at gøre status – og stille spørgsmålene: Hvad har vi opnået med strategien? Og hvad er næste skridt?

Del dette med dit netværk: