Det kan kun gå for langsomt! Kom nu i gang …

Arbejdet med samfundets videre digitalisering står stille. It som politisk emne er strandet mellem alt og ingenting.

 Vi, Danmark/Regeringen, angler efter førerpositioner, når det handler om klima og energi – det skal der kun lyde ros for.

Mere vanskeligt er det at rose regeringens satsning på at bevare den flotte digitale førerposition, som vi som nation allerede er indehaver af! Udvikling af vores digitale services har, politisk set, været sat på standby i de seneste 20 måneder, lige  indtil forleden med lanceringen af et digitaliseringspartnerskab og en ny digitaliseringsstrategi i et Offentligt-Privat samarbejde.

Det er også meget kendetegnende, at et enkelt af Folketingets partier endog for nyligt, direkte tog afstand fra at opprioritere fokus på digitalisering?

Gennem de seneste par år – har ambitionerne for en dansk digital førerposition, været svære at få øje på – endsige overskue. Der mangler helt enkelt nogle udsagn og nogle planer for, hvordan Danmark i endnu højere grad kan forløse sit enorme digitale potentiale. Først nu er emnet, endelig, så småt ved at finde vej til regeringens dagsorden, men der mangler nogle helt konkrete initiativer.

MASSER AF SNAK. Der er blevet talt meget om at klimaudfordringen bl.a. skal løses digitalt – men det er ikke fulgt op af initiativer, og slet ikke af kontante midler til dette formål. Det offentlige har reduceret sit forbrug af it-konsulenter og måltallet er 50% besparelse. Der ønskes åbenlyst fortsat ingen initiativer til lederskab, som kan styrke den digitale dagsorden.

Regeringen har med udgangspunkt i den aktuelle corona-krise valgt at sætte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi på hold. Dette medens, det samtidig står lysende klart, at nedlukningen af alle landets vitale funktioner, har givet os indblik i, hvordan digitalisering kan fremme opgaveløsninger pr. distance, og har kortlagt, hvad der kræves af kompetencer og nye systemer til at sikre et digitalt beredskab.

Der skal investeres i mange flere løsninger, som kan anvendes til f.eks. selvbetjening, dokumentation, sagsbehandling, udbetaling og ikke mindst samarbejde mellem personer og organisationer. Altså er kravet for større sammenhængskraft imellem data og løsninger større end nogensinde før. Så der er et meget stort og latent behov for en offentlig digitaliseringsstrategi – men vi har også en her og nu dagsorden, som kræver handling.

Flyt fokus fra fejl til fokus på succes

Hvis netop den digitale førerposition skal bevares, kræver det, at politikerne får lagt en samlet strategi for, hvordan Danmark kommer videre på det digitale område. Fokus er naturligvis på pandemi, nedlukning og hvordan vi kan genåbne som samfund – men her er digitalt lederskab et af de gode værktøjer til at sikre en holdbar fremtid.

En samlet strategi skal gøre det muligt at iværksætte initiativer, så det bliver lettere for virksomheder at udnytte tilgængelige data, ligesom strategien skal pege på, hvordan digitaliseringen kan understøtte den grønne omstilling. Der er et åbenlyst behov for at forbedre de digitale løsninger – og anvende de offentlige autoritative data ved bedre og sikre udstilling af disse. Borgerne og brugere skal have et langt større og bedre indblik i deres egne data – og ikke mindst skal genanvendelse af data til selvbetjening med det offentlige fremmes.

Vi har brug for et overblik over, hvordan vi udvikler it-systemer i det offentlige. Vi skal have overblik over, hvad vi får for pengene, og have flyttet fokus fra fejl og over på, hvilken værdi vi skaber, når vi laver it-projekter i det offentlige. Det skorter ikke på nødlidende offentlige it-projekter for tiden, som f.eks. Domsdatabasen, smittestop app og de fælles kommunale løsninger som AULA og Kommunernes Ydelsessystem. Vi kan alle hurtigt pege på, at det vrimler med projekter, der enten er decideret grundstødte, ikke har levet op til forventningerne eller ligefrem er blevet droppet med en kæmpe-regning til følge på grund af ringe performance og/eller massevis af fejl. Det fokus skal vi have rykket til succeser som det Digitale Kørekort, NemRefusion osv.

Jeg krydser fingre for, at en ny digitaliseringsstrategi kan blive en ny begyndelse, så vi kan bevare Danmarks førerposition og ikke mindst få skabt et bæredygtigt samfund og skabe mulighed for eksport af vores digitale mindset og løsninger. Det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

Præsentation

Jesper Bo Seidler skriver om digitalisering og udbud på UdbudsMedia.dk

Læs mere om Jesper Bo Seidler

Del dette med dit netværk: