Har vi råd til grønne møbler?

Har vi råd til grønne møbler?

Man kunne også spørge:

  • Har vi råd til billige møbler af ringe kvalitet, som kun holder et par år?
  • Er grønne møbler egentlig dyrere end andre møbler? 

Og har vi overhovedet råd til at sige, at vi ikke har råd til grønne møbler? Tiden kalder på modige politikere, der tør tænke langsigtet og sætte en tydelig grøn retning.

Når vi taler om møbler, taler vi om et område, hvor miljø og kvalitet går hånd i hånd. Klima- og ressourcekriserne betyder nemlig, at vi bliver nødt til at bevæge os væk fra brug-og-smid-væk over mod en cirkulær økonomi, hvor produkter designes og produceres, så de holder længere og kan repareres, og så reservedele kan udskiftes. Møbler der kan bruges, genbruges og genanvendes igen og igen, så produkter og materialer holdes i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som muligt.

Et lærerigt eksempel. Næste år fylder Aarhus Rådhus 80 år. Det er tegnet af arkitekterne Erik Møller og Arne Jacobsen, og den samlede pris for opførelsen endte på 8 millioner kroner. Dertil kom en udgift på 1,5 millioner kroner til interiør og møbler, som alt sammen blev designet af møbelarkitekten Hans J. Wegner i samarbejde med de to arkitekter. Det beløb svarer til næsten 20 % af anlægssummen.

Var det dyrt? Ja, det var det på det tidspunkt, hvor det blev indkøbt. Men det meste er der endnu. Det gælder også møblerne, som er lavet i en god og funktionel kvalitet. Og når det kommer til prisen, så må vi i dag konstatere, at den totale pris for møbler og inventar har været latterlig lille. Læg dertil, at både rådhuset, møblerne og det øvrige inventar har været med til at brande Danmark som et foregangsland inden for design og arkitektur.

Hvordan finder man det mest klimavenlige møbel? I løbet af efteråret vil regeringen præsentere sit udspil til de næste skridt i Danmarks klimahandlingsplan. I   den forbindelse lanceres en strategi for grønne offentlige indkøb. Det har allerede nu flyttet debatten om grønne offentlige indkøb, så fokus på klima fylder stadig mere, og mange offentlige indkøbere forventer at blive mødt med krav om at bidrage til 70 %-målsætningen gennem klimavenlige indkøb.

Men hvordan finder man det mest klimavenlige møbel? Man kan naturligvis gå efter genbrugsmøbler, men har man behov for helt nye møbler, kan man med fordel gå efter Svanemærket, som også er et klimamærke. I forbindelse med opdatering af Svanemærkets krav til møbler viser en ny analyse nemlig, at svanemærkede hæve-sænkeborde med de nye krav vil give en reduktion i CO2-udledning på over 30 % sammenlignet med et tilsvarende skrivebord, der ligger på markedsgennemsnittet.

Beregningen er foretaget på et meget sikkert grundlag, hvor der kun er medtaget de krav, som giver det bedste grundlag for at beregne en direkte klimaeffekt. De medtagne krav indbefatter:

  • krav om, at mindst 70 % af metallet, der anvendes i fremstillingen, skal være recirkuleret
  • krav til maksimalt tilladt energiforbrug anvendt til produktion af MDF-pladen
  • krav til maksimalt tilladt energiforbrug for standby-funktionen på motoren i hæve-sænke-funktionen.

I forslaget til Svanemærkets skærpede kriterier er der derudover en række andre krav til skriveborde, som også har stor betydning for klima og miljø. Det gælder f.eks. et krav om mindst 10 års garanti, om at mindst 70 % af de råvarer, som er fremstillet af nyt træ, skal være bæredygtighedscertificeret samt naturligvis skrappe kemikaliekrav. Derudover stiller Svanemærket krav til kvalitet- og holdbarhedstest og krav til reparation, vedligeholdelse og reservedele. Dette indgår dog ikke i den overstående beregning.

Kan vi udnytte ressourcerne bedre? Ifølge Miljøstyrelsens rapport ”Prisen for Cirkulære Indkøb” oplever flere kommuner, at brugte og ukurante møbler hober sig op på lagre og i mange tilfælde bliver udskiftet, før de er udtjente. Det skyldes ofte en omrokering mellem afdelinger eller flytning fra en bygning til en anden kombineret med et udbredt ønske om, at det offentliges kontormiljøer har et ensartet udtryk.

Det skyldes også, at kommunerne i mange tilfælde ikke har et samlet overblik over de møbler, der står på lagre rundt omkring i kommunens institutioner. Og jeg er glad for, at der netop sættes fokus på dette i en ny temagruppe ”Inventory Management” under Forum for Bæredygtige indkøb. Inventory Management er en systematisk tilgang til indkøb, opbevaring og håndtering af lager, aktiver og beholdning. Og et redskab, der kan sætte struktur på indkøbsprocessen ved at sætte fokus på, hvad og hvornår der skal indkøbes, og om indkøbet eller om behovet kan løses på anden vis. Temagruppen kobler inventory management til bæredygtige indkøb – og sætter fokus på rammerne for og styring af indkøb og betydningen for økonomistyring.

Det første møde i gruppen afholdes som webinar. Du kan tilmelde dig her (link til: https://ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/temagrupper/#toggle-id-2)

Leverandørerne er klar. Det er min klare oplevelse, at leverandørerne er hurtige til at omstille sig i den retning, markedet kræver.

Som eksempel gennemførte Københavns Kommune i 2018 en tidlig og fokuseret markedsdialog for at øge udbuddet af miljømærkede kontormøbler. Det har allerede nu medført et større udbud af møbler med Svanemærket og EU-Blomsten. I dag leverer mere end 75 møbelvirksomheder miljømærkede møbler til det danske marked. Det er en stigning på 163 % i forhold til 2016.

I Miljøstyrelsens rapport ”Undersøgelse af prisen for det offentliges grønne valg” fremhæves konkurrence som en af de faktorer, der sænker prisen på fx miljømærkede produkter. Derfor vil en øget efterspørgsel føre til et øget udbud af miljømærkede møbler- og i sidste ende komme os alle til gavn i form af faldende priser.

Borgerne er klar. Ifølge en forbrugerundersøgelse, som IPSOS gennemførte for Nordisk Miljømærkning i 2019, foretrækker 55 % af danskerne svanemærkede møbler frem for ikke-mærkede møbler. Det er næsten dobbelt så mange som i 2017, hvor tallet var 30 %. Hvis vi antager, at danskerne har de samme præferencer som skatteborgere, må vi forvente, at et flertal af danskerne bakker op om indkøb af miljømærkede møbler i det offentlige.

Nu venter vi bare på den grønne indkøbspolitik. Udsigten til lave totalomkostninger ændrer ikke på, at den skole, der sidder med et meget stramt budget her og nu, kan blive presset til at vælge de allerbilligste møbler af ringe kvalitet og med lav holdbarhed for at få enderne i de étårige budgetter til at mødes. Og som dermed også bliver presset til at løbe risikoen for, at møblerne ikke holder mange dage.  Eller timer, som det for nogle år siden var tilfældet i mine børns fritidsordning, der havde indkøbt et bord i et lavprisvarehus. Bordet faldt sammen efter få timer.

Derfor er det i sidste ende modige og visionære politikere i Folketinget og på landets rådhuse, der skal sikre, at der bliver udstukket en klar politisk retning og prioritering for grønne og klimavenlige indkøb. Derfor er det så glædeligt, at regeringen er på vej med en strategi for grønne offentlige indkøb. Lad os håbe, at den vil sætte en tydelig retning og ambitiøse mål for grønne offentlige indkøb til gavn for både klima, miljø og den samlede økonomi. For vi har ikke råd til at sige, at vi ikke har råd til fx grønne møbler.

Præsentation

Rikke Dreyer skriver om tendenser og aktuelle initiativer inden for bæredygtige indkøb på udbudsmedia.dk

Læs mere om Rikke Dreyer

HAR VI RÅD TIL GRØNNE MØBLER?

  • Et lærerigt eksempel
  • Hvordan finder man det mest klimavenlige møbel?
  • Kan vi udnytte ressourcerne bedre?
  • Leverandørerne er klar
  • Borgerne er klar

Nu venter vi bare på den grønne indkøbspolitik

Del dette med dit netværk: