Rådgivning i bæredygtighed

Det bliver stadigt vigtigere for byggeriets virksomheder at forholde sig til den såkaldte ESG-dagsorden. Derfor WSP tilbyder nu hjælp til at tænke og agere grønnere på den lange bane.

En stigende efterspørgsel efter strategisk bæredygtighedsrådgivning gør, at WSP Danmark har fået en ny afdeling, ESG Advisory, der rådgiver i strategisk bæredygtighed.

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). – Det er et område i voldsom vækst, og hvor der sker utroligt meget. Både ny EU-regulering og lovgivning samt virksomheders egne krav og ambitioner gør, at udviklingen kommer til at gå meget stærkt, siger Claus Klitholm, der er chef for den nye afdeling.

Han kommer fra en lignende stilling i Rambøll og med erfaring fra blandt andet European Investment Bank og Deloitte Consulting. – ESG er også blevet et afgørende parameter i forhold til finansiering, og vi ser, at virksomheder, der indarbejder ESG i hele værdikæden er mere robuste og klarer sig generelt bedre, siger han.

LCA’er, CO2-regnskaber og strategi. Afdelingen kommer til at hjælpe både nuværende og nye kunder med livscyklusanalyser, CO2-regnskaber og strategi inden for ESG-området og tilføre en ny vinkel på klima og ressourcer. Fagligheden i afdelingen har rødder i NetZero, bæredygtighed og økonomiske analyser og gør WSP Danmark i stand til at yde endnu mere helhedsorienteret rådgivning.

Derudover er afdelingens arbejde også tæt koblet med WSP’s program, Future Ready, som går ud på at inkludere udviklingstendenser inden for klima, samfund, teknologi og ressourcer i rådgivningen. – Med den nye ESG Advisory-afdeling har vi endnu bedre kort på hånden i forhold til at kunne hjælpe vores kunder med at tænke langsigtet og designe til fremtiden, siger Claus Klitholm.

Del dette med dit netværk: