DE: 3 OPS-solstråler

Brancheforeningen Dansk Erhverv glæder sig over flere politiske sejre i 2018, når det kommer til offentlig-privat samarbejde.

Konkurrencen mellem det offentlige og det privat skal være fair og lige. Et vigtigt skridt i den retning blev taget, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet landede en delaftale i april efter flere års pres fra Dansk Erhverv. Aftalen indeholder klare regler for prisfastsættelse, bedre klagemuligheder og skarpere regler for kontrolbud, lyder kommentaren.

Som punkt 2 peges på en ændring af udbudsloven- og fokus på øget gennemsigtighed om evalueringsmodellen. DE kæmper for mest mulig gennemsigtighed ved udbud, så virksomheder bedre kan vurdere deres tilbudsstrategi og optimere deres tilbud ud fra ordregivers evalueringsmodel, og var derfor meget tilfredse med erhvervsministeriets lovforslag om øget gennemsigtighed omkring evalueringsmodeller i udbudsloven fra oktober.

Som punkt 3 peger DE på det nye Forum for Udbud, der skal styrke konkurrencen ved at finjustere udbudsloven. DE sidder med om bordet, når Forum for Udbud dykker ned i udbudsloven for gennem finjusteringer af udbudsloven, at styrke konkurrence. DE har længe efterlyst et forum, der samler nøgleaktører til en drøftelse af de udbudsjuridiske rammer, og ser frem til samarbejdet i forummet, hvor styrket konkurrence, øget gennemsigtighed og færrest mulige transaktionsomkostninger ved udbud vil have høj prioritet.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar