Klimaskov Næstved

80.000 nye træer er kommey i jorden og står nu klar til at suge CO2 de næste 100 år, mens de vokser sig store. Et bredt samarbejde mellem Klimaskovfonden, Banedanmark og Næstved Kommune sikrer en ny skov – en CO2-bindende klimaskov på 21,1 hektarer ved Stenlængegårds-området. Klimaskoven bliver en del af et 40 hektar stort naturområde med enge, vandløb, mose og vandhuller i den nye bydel. Lige nu er træerne ikke højere end 75 cm, men i løbet af 8 til 10 år vil de være vokset en voksen over hovedet. Skovens areal svarer til arealet af 1507 parcelhuse.

Langt de fleste træer er kommet i jorden, men der mangler tre æbletræer. Dem planter borgmester Carsten Rasmussen, miljøminister Magnus Heunicke og Klimaskovfondens forperson Kirsten Brosbøl til skov-rejsegildet.

Den nye skov er en blanding af 24 forskellige arter af træer og buske, herunder en blanding af nåletræer og løvtræer. Nåletræerne vokser hurtigere end løvtræerne i begyndelsen, derfor sætter de turbo på CO2-regnskabet allerede nu. For eksempel kan en hektar nåletræer som skovfyr og rødgran binde 15 tons CO2 om året, hvor en hektar bøg binder 9,9 tons CO2. Til gengæld bliver bøgen ældre end nåletræerne. Det betyder, at den gennemsnitlige kulstofmængde med tiden i fx rødgran svarer til 232,1 tons CO2/ha, mens den for bøg er 481,8 tons CO2/ha. Til sammenligning udleder en gennemsnitlig dansker 11 tons CO2 om året, ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Den nye skov består af stilk-eg, fuglekirsebær, skovfoged æbletræ, spids-løn, birk, hassel, hvidtjørn, alm. hyld, alm. røn, vildæble, fjeldribs, kvalkved, dunet gedeblad, benved, slåen, hvidtjørn, europæisk lærk, lind, bøg, avnbøg, rød-el, navr, skovfyr, ædelgran og rødgran. De 24 arter er valgt, fordi de til sammen binder så meget CO2 som muligt både på kort og på langt sigt. Samtidig bliver skoven robust i forhold til klimaforandringer, og naturen bliver mere spændende til gavn for biodiversiteten.

En skov med vigtige opgaver: Klima, natur, sundhed og friluftsliv Den nye skov er allerede trukket i arbejdstøjet. Klimaskoven er et led i DK2020 klimaplanerne i Næstved, i Byrådets naturpolitik om at standse tabet af biodiversitet, i Sundhedspolitikken og i kommunens Friluftsstrategi. – Træerne er ikke så store endnu, men man er dog velkommen til at besøge skoven allerede nu – den er åben døgnet rundt. I de første år må man dog holde sig på stierne, da træerne er hegnet ind, så de kan vokse i fred for hjorte og harer, som synes de små træer er en lækkerbisken, fortæller agronom og projektleder Michael Krogh fra Næstved Kommune, der har været med til at udvælge de forskellige træer.

Del dette med dit netværk: