DIGITALE KOMMUNER

Med strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” har kommunerne og KL annonce­ret en vision om et gearskifte i forhold til di­gitalisering, data og ny teknologi. Det inde­bærer at modne løsninger skal skaleres og udbredes hurtigere, så kommunerne kan integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden.

Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visio­ner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den tekno­logiske udvikling og digitaliseringen af sam­fundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet.

I publikationen ”Digitale svar på fremtidens udfordringer” kan du læse mere om kommunernes digitaliseringsprogram.

Den kan du finde her: https://www.kl.dk/media/26163/c-users-many-desktop-digitale-svar-paa-fremtidens-udfordringer.pdf

Del dette med dit netværk: