Infrastruktur i pengenød

Den kontroversielle italienske entreprenør bag Vejdirektoratets cirka 4 kilometer lange broprojekt ved Storestrømmen mangler penge.

Projektet, der forventes at være klar til biltrafikken i 2025 og jernbanetrafikken i 2027 – til godt 4 milliarder kroner, har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2025 og jernbanetrafikken i 2027.

Det er det italienske joint venture, SBJV, der bygger broen for den danske stat, som nu mangler penge. Vejdirektoratet har givet tilsagn om at låne entreprenørkoncernen de nødvendige midler. Det er et lån, der gives i rater, og som efterfølgende skal betales tilbage. Sådan skriver Femernnews.dk, ligesom det fremgår af Transportministeriets halvårlige status for anlægs- og byggeprojekter.- Vejdirektoratet og entreprenøren har indgået en aftale om en ”likviditetsbro”, som indebærer, at Vejdirektoratet stiller likviditet til rådighed over for entreprenøren frem til projektets afslutning, en ordning der ydes i rater efter en række aftalte milepæle, der afhænger af entreprenørens fremdrift.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, er alternativet til dette lån værre. – Det er en god løsning på en lidt træls situation, siger professoren og fortsætter: – Hvis en entreprenør mangler penge og ikke får dækket deres udgifter, kan man risikere, at de vælger at forlade et projekt og gå konkurs. Det vil være en træls situation, for så vil man stå med en halvfærdig bro, så det her er en god måde at sikre, at byggeriet kan fortsætte. Kilde: Femernnews.dk,

TRANSPORTMINISTERIET:
Status for anlægs- og byggeprojekter – 1. 2023

“For at sikre projektets fremdrift har Vejdirektoratet og entreprenøren indgået en aftale om en likviditetsbro. Dette indebærer, at Vejdirektoratet stiller likviditet til rådighed over for entreprenøren frem til projektets afslutning. Likviditeten ydes i rater efter en række aftalte milepæle, der afhænger af entreprenørens fremdrift.

Inkl. den centrale reserve udgør totaludgiften 4.700,0 mio. kr. Totaludgiften forventes overholdt.”

Del dette med dit netværk: