EUDP: 543 millioner til energiprojekter i 2023

– Vi tager masser af læring med os fra 2023. Bestyrelsens fornemmeste opgave er nu at få mest muligt ud af denne læring,” skriver bestyrelsesformand Kim Lehmann og fortsætter: ”Personligt glæder jeg mig til et år, hvor vi skal skubbe endnu flere projekter ud over rampen og accelerere den grønne omstilling ved at støtte udvikling og modning af endnu flere innovative energiteknologier, der samtidig kan forstærke danske styrkepositioner, bidrage til eksport og jobskabelse og bane vejen for Danmarks CO2-neutralitet frem mod 2045-målet.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram har i 2023 udmøntet i alt 543 millioner kroner til innovative energiprojekter. I en ny rapport kan man læse nærmere om de nyskabende grønne projekter, samt hvordan støttemidlerne fordelte sig.

Et effektivt støtteprogram. Hvert fjerde år undergår tilskudsprogrammet EUDP en større ekstern evaluering – senest i 2023. Her konkluderes det blandt andet, at programmet har bidraget til udfasning af fossile brændsler, CO2-fortrængning og til forsyningssikkerhed, at EUDP i stigende grad bidrager til grøn omstilling af industrien, og at EUDP-projekter har stort potentiale til at bidrage til indfrielsen af Danmarks målsætning om 70 % CO2-reduktion.

– Mange af de energiteknologiske løsninger, vi ser i dag, har haft deres begyndelse som EUDP-projekter. Uden EUDP ville vi ikke være nået så langt, som vi er, skriver bestyrelsesformand Kim Lehmann.

I evalueringsperioden, 2015-2022, har EUDP bevilget 3,3 milliarder kroner til 565 projekter.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der hvert år udmønter støtte til en lang række perspektivrige energiprojekter, har netop offentliggjort sin årsberetning for 2023 – et år, hvor der igen har været stort fokus på en grøn omstilling og effektivisering af energisektoren.

I årsberetningen skriver EUDP’s bestyrelsesformand, Kim Lehmann: – Den nye regering har valgt at øge ambitionen for Danmark, da den rykkede målsætningen om klimaneutralitet fem år frem – fra 2050 til 2045. Det understreger et fortsat behov for at tænke nyt og innovere på energiområdet, så vi kan følge med tiderne og nå endnu længere, end vi allerede er i dag. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram spiller en vigtig rolle i at nå de ambitiøse energipolitiske målsætninger.

I 2023 blev der indsendt 169 ansøgninger til EUDP, hvoraf 67 fik tilsagn om støtte fra EUDP’s bestyrelse. I alt blev der i 2023 igangsat projekter til en samlet værdi af 1,36 milliarder kroner med en samlet støtte på 543 millioner kroner. I rapporten kan du blive klogere på, hvordan midlerne fra støtteprogrammet har fordelt sig – både i 2023 og historisk.

Læs EUDP’s årsberetning for 2023 her.