0-emmissionszoner

Bykommuner skal have mulighed for bl.a. at indføre såkaldte ”nulemissionszoner” – særligt afgrænsede områder forbeholdt køretøjer uden forbrændingsmotorer. Sådan lydewr nyt regeringsforslag

Endvidere skal byer, der allerede arbejder med miljøzoner (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg) også have mulighed for at skærpe kravene yderligere. Dette via krav om partikelfilter for dieselbiler og mulighed for forbud mod særligt forurenende brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.

SOCIAL VINKEL. For at bekæmpe en eventuel ”social slagside” vil regeringen udover en dispensationsordning til de små erhvervsdrivende også indføre en tilskudsmodel for lavindkomsthusstande. – Derfor lægger vi op til en tilskudsmodel, hvor man kan få 2.000 kr. til et partikelfilter og påmontere det. Der vil også være mulighed for dispensation på den tunge trafik, som vi kender det i dag, lyder meldingen fra miljøminister Lea Wermelin (S).

I sit udspil foreslår regeringen, at der afsættes midler til mere natur og grønne arealer i større byer samt investere i idrætsfaciliteterne i Region hovedstaden og i større udviklingsprojekter som Lynetteholmen og Køge Bugt Strandpark.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar