Nye rammeaftaler/Nye samarbejdsmuligheder

Bygningsstyrelsen udbyder nu en rammeaftale for totalrådgivning opdelt i tre geografiske delaftaler. Styrelsen ønsker med den nye rammeaftale et tættere og mere strategisk samarbejde med rådgiverne, og at der åbnes mere op for tidlig inddragelse af entreprenørerne.

Rammeaftalen opdeles i tre delaftaler med hvert sit geografiske område og én totalrådgiver på hver. På hver delaftale er der direkte tildeling af opgaver for et rådgiverhonorar op til 3,5 mio. kr. Projekter med honorar over 3,5 mio.kr skal i miniudbud blandt de tre rådgivere.

Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen siger: – Med den nye rammeaftale lægger vi op til et tættere og mere strategisk samarbejde med vores rådgivere. Samtidig er det vigtigt for os, at det bliver så ubureaukratisk som muligt. Han fortsætter: – Byggeri er blevet mere og mere avanceret. Og der ligger i dag en enorm viden om bygbarhed, logistik og hvad, der fordyrer projekterne hos entreprenørerne og deres leverandører. Med de nye rammeaftaler for rådgivning har vi derfor åbnet op for, at rådgiverne også skal kunne indgå i samarbejder, hvor entreprenørerne inviteres med ind allerede i projekteringen, og måske undervejs overtager ansvaret for projektets bygbarhed. På den måde er vi ikke låst fast i en gammeldags opfattelse af bestemte entrepriseformer, men har en langt bredere palette af muligheder, der kan tilpasses til det konkrete projekt.

Del dette med dit netværk: