Ny CO2-beregner fra KMD

Ny CO2-beregner fra KMD automatiserer CO2-regnskaber og tydeliggør, hvor skoen trykker klimamæssigt i scope 1, 2 og 3. Det gør det muligt at rapportere præcist med afsæt i forbruget af styk, liter eller kilo. Tre nye kommuner har indkøbt beregneren allerede ved lancering.

Når klimaregnskaber skal opgøres, har virksomheder, organisationer og kommuner hidtil haft fokus på scope 1 og 2. Kategorien scope 3, der dækker over indirekte emissioner fra køb, brug og bortskaffelse af varer og ydelser, er nemlig så kompleks og omfattende at redegøre for, at de færreste har ressourcer til det, og derfor i mange tilfælde helt fravælger det. Men med KMD Sustainious CarbonKey er det nu muligt at lave et samlet og automatiseret regnskab på tværs af de tre klimakategorier. Den kobler således samtlige indkøbsdata med en emissionsfaktor for CO2-aftrykket, så klimaaftrykket opgøres på baggrund af indkøbte enheder som liter, kilo og arbejdstimer i stedet for priser. Det gør regnskabet mere retvisende og mindre følsomt over for fx inflation.

Det samlede regnskab er særligt vigtigt for klimaet og for økonomien i eksempelvis kommuner, hvor scope 3 typisk udgør mellem 80-95 % af al CO2-udledning. Derfor er beregneren udviklet og testet på baggrund af data fra fire kommuner, herunder Samsø Kommune. Resultatet af CO2-beregneren er så lovende, at de øvrige medlemskommuner af Fællesindkøb Midt – Hedensted, Horsens og Odder – også har valgt at indgå aftale om CO2-beregneren, som KMD netop har lanceret på markedet.

– Vil vi rykke på klimadagsordenen, er det især udledninger i scope 3, vi bør se nærmere på. CO2-beregneren fra KMD giver os retvisende klimaregnskabsdata med afsæt i forbruget af styk, liter eller kilo i stedet for omkostninger til køb af enheder. Ved hjælp af en scenarieberegner er det muligt at lave cost-klimabenefit-analyser, når vi skal prioritere indsatser. Og prioritere skal vi, for det er ikke kun jordens ressourcer, der er knappe, men også kommunekassernes, siger Jesper Langkjær, udbuds- og indkøbschef for Fællesindkøb Midt.

For KMD er det netop formålet med KMD Sustainious CarbonKey, at den skal hjælpe kommuner, virksomheder og organisationer med at prioritere og træffe grønnere beslutninger på et solidt grundlag af data. Derfor benyttes emissionsfaktorer med høj præcision, der sammen med en løbende indlæsning af fakturadata sikrer et CO2-regnskab, der altid er opdateret og retvisende for scope 1, 2 og 3. Arbejdet hen mod en mere klimavenlig organisation understøttes også ved, at CO2-beregneren giver mulighed for at regne på effekten ved fremtidig implementering af forskellige scenarier for fx omlægning af indkøb.

”Der er opsat enormt mange ambitiøse klimamålsætninger, og skal man for alvor indfri dem, så kræver det, at man har et solidt datagrundlag til at understøtte beslutningerne. Derfor skal det være nemt at få et overblik over sit samlede CO2-regnskab, det skal være nemt at få øje på sine blinde vinkler, og det skal være nemt at se, hvor og hvordan konkrete ændringer gør en forskel, siger Merete Søby, direktør for Data Driven Solutions i KMD.

De underliggende beregninger i CO2-beregneren er udført af klimaeksperter fra Viegand Maagøe, der er specialiserede i grøn omstilling og energi- og ressourceforbedringer. Beregningerne er baseret på internationale standarder og dækker mere end 80.000 varekategorier.

Del dette med dit netværk: