KFST: Offentlig-privat samarbejde (OPS) i Danmark i knastørre tal

Cirka 448 mia. kr. er det beløb, den offentlige sektor brugte på indkøb og handel med den private sektor i 2022. Det svarer til over 1,2 mia. kr. på offentlig-privat samhandel per dag. Nu kan du på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside få indblik i, hvordan den offentlige sektor har inddraget private aktører i sin opgaveløsning og til hvilke opgaver.

I Danmark er offentlig-privat samarbejde udbredt. Samlet set udgjorde den offentlige sektors indkøb og handel med den private sektor ca. 448,5 mia. kr. i 2022. Det svarer til, at virksomheder fra den private sektor i 2022 bidrog til den offentlige sektors opgaveløsning for mere end 1,2 mia. kr. om dagen.

Den offentlige sektors samlede udgifter udgjorde i 2022 ca. 1293 mia. kr. Offentlig-privat indkøb og samhandel udgør således ca. 1/3 af den offentlige sektors samlede udgifter.

Når en så stor del af Danmarks økonomi sker i et offentlig-privat samarbejde, er det vigtigt, at opgaveløsningen er effektiv. Ved konkurrence testes markedet, så den virksomhed, der kan løse opgaven bedst til prisen, vinder. Udbudsreglerne sikrer, at der bliver skabt gennemsigtighed og konkurrence om opgaveløsningen.

Den offentlig-private samhandel fordeler sig på 4 hovedudgiftsposter – defineret af Danmarks Statistik:

  • Forbrug i produktionen
  • Sociale ydelser i naturalier
  • Investeringer i bygninger og anlæg
  • Offentligt ejede selskaber

Læs videre her: Om offentlig-privat samarbejde (kfst.dk)

Del dette med dit netværk: