Udbudsprocedurer – akutte behov

 

Kommissionen har på den baggrund meddelt, at udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse kan anvendes i nødvendigt omfang.

 

De ordregivende myndigheder har ikke kunnet forudse det pludselige behov, der er opstået for at hjælpe det forøgede antal asylansøgere. Den akutte situation gør i visse tilfælde de almindelige udbudsprocedurer uegnede til at varetage indkvarteringsopgaven. Kommissionen konkluderer derfor, at den forøgede tilstrømning kan retfærdiggøre anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

 

Udbudsproceduren kan kun anvendes, indtil der findes en vedvarende løsning – fx indgåelse af rammekontrakter. Kommissionen understreger, at de ordregivende myndigheder i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, hvorvidt der er tale om et behov, der gør det påkrævet at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse. 

Læs mere: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar