Bæredygtige indkøb forudsætter (endda klar) forståelse af bæredygtighed?

Præsentation

Finn E. Olsen, stifter af Victoria Concepts, skriver gerne, og gerne med en spids pen, når offentlige indkøb og udbud ikke hviler på forretningsmæssig sund fornuft.

Læs mere om Finn E. Olsen

Jeg synes det er et godt initiativ SKI og Kammeradvokaten har taget med udviklingen af en bæredygtig indkøbsproces for opnåelse af et bæredygtigt indkøb. Personligt, har jeg imidlertid svært ved at gennemskue, hvordan den viste bæredygtige indkøbsproces leder til et bæredygtigt indkøb, fordi formålet med og definitionen af et bæredygtigt indkøb mangler.

KLAR FORSTÅELSE. Uden en klar og fælles forståelse af, hvad bæredygtighed er, kan enhver proces i princippet være rigtig.

Efter min mening kan man ikke i et bæredygtigt indkøb frakoble en specificeret løsning fra ”omkostningerne” – forstået bredt som bl.a. de økonomiske-, sociale-, klimamæssige- og miljømæssige ”omkostninger”.

Et klassisk indkøb besluttes alene ud fra ”Værdi for pengene” eller på jura. ”Det økonomisk mest fordelagtige”. Altså en afvejning af, om den værdi, som man opnår i løsningens levetid, står i rimeligt forhold til økonomien, optimalt målt som TCO.

Hvis definitionen af et bæredygtigt indkøb er, at det skal bidrage til at ”fremtidige generationer får mindst samme muligheder som nuværende generationer”, bliver indkøbet langt mere komplekst.

VÆRDI FOR SAMFUNDET? Med den definition bliver købsbeslutningen en afvejning af om den værdi løsningen bidrager med til samfundet står i et rimeligt forhold til løsningens økonomiske-, sociale-, klimamæssige-, miljømæssige og andre relevante ”omkostninger”.

Et sådan indkøb forudsætter livscyklusvurderinger ikke kun af økonomi (TCO), men også af bl.a. miljø-, klima- og sociale omkostninger. (LCA Life Cycle Assessment)

Kan man f.eks. begrunde bæredygtigheden af en løsning som medfører store negative klimapåvirkninger, med overholdelse af miljøkrav alene.

ANDEN UDBUDSFORM? Kunne man have valgt en anden løsning? Kunne man have valgt at gøre brug af funktionsudbud?

Indkøber man f.eks. elektroniske tavler til erstatning af kridttavler i folkeskolen, medfører det udover økonomiske omkostninger også betydeligt øgede miljømæssige og klimamæssige omkostninger. Spørgsmålet og købsbeslutningen bliver her, om det er det værd?

Jeg er overbevist om at bæredygtige indkøb forudsætter andre kompetencer og værktøjer end dem, vi i dag har til rådighed, herunder de værktøjer som anvises på Udbudsportalen og Den ansvarlige indkøber.

SKI og Kammeradvokatens initiativ er et første skridt på vejen mod udviklingen af et bæredygtigt indkøb. Jeg vil med dette indlæg opfordre til, at vi får startet en meget vigtig debat om bæredygtighed.

Bæredygtighed er vigtigere end nogensinde!
Finn Olsen, Victoria Concepts

Del dette med dit netværk: