Frit valg vokser

10 virksomheder inden for hjemmeplejen gik konkurs i 2015. Konkurserne har fået meget medieomtale. Alligevel vækster private frit valg virksomheder. – De private virksomheder har leveret flere plejetimer, selv om det samlede antal plejetimer faktisk er faldet. Der er altså flere og flere ældre borgere, der vælger en private leverandør, på trods af at der er sket en stigning i antallet af konkurser, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service. 

DI er dog bekymret over det høje antal konkurser og opfordrer kommuner og regioner til at stille økonomiske og faglige krav til de private leverandører. – Ingen, og især ikke de plejekrævende – er tjent med den usikkerhed, der følger med konkurser. Derfor bør det udbudsmateriale, kommuner og regioner udarbejder, indeholde konkrete krav, der minimerer sandsynligheden for, at det sker, siger Mette Rose Skaksen, som også opfordrer til, at regeringen udvider de områder, hvor private kan levere pleje og omsorg. Fritvalgsydelserne i hjemmeplejen omfatter i dag personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det bør regeringen ifølge branchedirektøren udvide, så borgerne også kan vælge at få hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning fra private.

– Det frie valg af pleje og omsorg en succes. Det så vi blandt andet i Sundheds- og Ældreministeriets tilfredshedsundersøgelse, der viste, at 70 pct. af de ældre mener, det er vigtigt at have et frit valg. Det valg bør vi give dem på flere områder, siger Mette Rose Skaksen.

Del dette med dit netværk: