Ny Styrelse for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering blev etableret den 1. januar 2016. – Både nationalt og internationalt er der en stadig voksende efterspørgsel efter data og hvordan de kan bruges til politikudvikling, forvaltningen og til privat forretningsudvikling. Når denne viden bringes i spil, bliver den for alvor en løftestang for at effektivisere, modernisere og skabe integrerede forvaltningsløsninger. Det er noget af det, som vi har fokus på, siger direktør Kristian Møller, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har en central rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, og har bl.a. en betydende rolle i grunddataprogrammet herunder som ansvarlig for den fællesoffentlige Datafordeler.

Styrelsen har en central rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, og har bl.a. en betydende rolle i grunddataprogrammet herunder som ansvarlig for den fællesoffentlige Datafordeler.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for infrastrukturen for geografisk information, og har ansvaret for referencenettene, der er grundlag for opmåling og kortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland.  Desuden er styrelsen ansvarlig for landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland, samt adresser, stednavne, Danmarks højdemodel og flere andre datasæt. Styrelsen understøtter desuden bl.a. Forsvaret med geodata både nationalt og internationalt.

Styrelsen har fokus på, at data er lettilgængelige for både den offentlige og private sektor, og at de samme data kan anvendes igen og igen på tværs af den offentlige og private sektor. Det er afgørende, at anvendelsen og nytten af den offentlige sektors data og geodata øges. Styrelsen lægger derfor i sit arbejde stor vægt på at skabe tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Del dette med dit netværk: