Nærvarme til Kolding?

Kollektive varmeløsninger kan være på vej til Kolding. BlueKolding vil undersøge mulighederne for at tilbyde nærvarme til 14 landsbyer i kommunen. Efter planen skal landsbyerne forsynes med store varmepumper.

Blue Kolding har meldt ud, at man nu vil undersøge mulighederne for at tilbyde såkaldt ’nærvarme’ til 14 landsbyer i kommunen, hvor hverken TVIS eller TreFor har planer om at udrulle fjernvarme. Det sker til dels på opfordring fra Kolding Kommune, som i forbindelse med varmeplanlægningen i området måtte konstatere, at selvom der i landsbyerne var tæt nok bebyggelse til fjernvarme, ville de ikke få tilbudt det af de lokale varmeselskaber.

Direktør Per Holm, Blue Kolding:- Vi er gået ind i projektet, fordi vi gerne vil kunne hjælpe borgerne i Kolding ud af en klemme og over på nogle mere bæredygtige løsninger end de fossile brændstoffer, siger han og uddyber: – Der er tale om et hvile-i-sig-selv projekt, og vi har ingen aktionærer, som skriger efter overskud. Rent strategisk er vores tanke med projektet, at det vil bidrage til BlueKolding som en bæredygtig virksomhed, der spiller ind i den grønne omstilling.

Helt konkret vil BlueKolding levere varmen ved at opsætte store, fælles varmepumper i landsbyerne. Herfra rulles et ledningsnet ud til forbrugere, som i alt vil kunne dække op mod 500 husstandes varmebehov. En løsning flere andre af landets forsyningsselskaber har gjort brug af. Dem skeler BlueKolding selvfølgelig til, men samtidig er man helt åbne, når markedet skal afsøges for de bedst mulige løsninger, understreger Per Holm.

Del dette med dit netværk: