Myte: Du kan ikke styre det, du ikke kan måle

I @Københavns Kommune omdanner de valgplakater til kontorstole. I @Randers Kommune indsamler de udtjent legetøj og giver det nyt liv. I @Gladsaxe Kommune bygger de nyt børnehus af materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole. Den cirkulære idérigdom blomstrer over alt og giver grobund for optimisme

Præsentation

Rikke Dreyer skriver om tendenser og aktuelle initiativer inden for bæredygtige indkøb på udbudsmedia.dk

Læs mere om Rikke Dreyer

Min svigerfar var ikke nærig, men han var nøjsom. Når noget gik i stykker, købte han ikke nyt – han reparerede. Når han havde ting, der var udtjent, så smed han dem ikke ud – han brugte dem til nye formål. Og havde han brug for et stykke værktøj, som han ikke allerede havde, så lånte han hos en nabo. Han gjorde det, fordi det føltes rigtigt. Og jeg glæder mig over, at min svigerfars indstilling nu begynder at forplante sig i landets kommuner. Ikke fordi indsatserne nødvendigvis er målbare, men fordi nogen tror på, at det er det rigtige at gøre.

Mange klimafaktorer er ukendte og svære at måle og sammenligne – særligt i en konkret indkøbssituation, hvor et produkts klimabelastning ønskes opvejet mod et andet produkts klimabelastning. Men en ting er sikkert: Begrænsning af vores ressourceforbrug er afgørende for at nedbringe klimabelastningen og opnå en mere bæredygtig udvikling. Vi skal forbruge mindre, producere med færre ressourcer og holde godt fast på de ressourcer, vi har, gennem genbrug og genanvendelse.

Et reduceret ressourceforbrug er derfor et godt pejlemærke, når mål om mere klimarigtige indkøb skal omsættes til konkrete handlinger. For ligesom det ikke er badevægten, der afgør, om vi tager på eller taber os, er det heller ikke klimadata, men konkrete handlinger, der afgør, om vi lykkes med at nedbringe klimabelastningen.

Og klimaforandringerne venter ikke på os. Derfor er politikere og ledelser nødt til at træffe beslutninger og igangsætte handlinger – også på områder, hvor det ikke er muligt at måle den direkte klimaeffekt. Heldigvis har mange modige politikere og ledere allerede truffet beslutninger og igangsat konkrete handlinger, der bidrager til at reducere forbruget og dermed klimabelastningen, selvom klimaeffekten ikke er dokumenteret ned til sidste decimal. Her er nogle eksempler:

  • Københavns Kommune omdanner sammen med @HOUE valgplakater til kontorstole. Formålet er at få genbrugt al plasten i plakaterne og udnytte det til et nyt og brugbart formål. Ambitionen er at omdanne ca. 10 tons valgplakater til 2.500 kontorstole, som skal bruges i Københavns Kommunes forskellige institutioner og kontorer. ”Det er ikke bare smart – det gør også København mere grøn”, som overborgmester @Sophie Hæstorp Andersen skrev på LinkedIn
  • Gladsaxe Kommune bygger sammen med arkitektvirksomheden @Lendager et nyt svanemærket børnehus af materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole. Nedrivningen har krævet mere tid og større omtanke for at kunne genbruge materialerne. Fra skolen genbruges der blandt andet 6.000 ton nedknust beton og 60.000 mursten. På den måde får børnehuset sin helt egen fortælling fra starten af. For eksempel vil forældre, der selv har gået på Gladsaxe Skole, kunne genkende uret fra skolegården i orangeriet, og kuplen fra skolens observatorium bliver til et legehus på legepladsen.
  • Randers Kommune har i samarbejde med @dantoy, der producerer legetøj i Hobro, udviklet en take back-ordning, der giver udtjent plastlegetøj nyt liv. Fremfor at kommunens institutioner smider udtjent legetøj ud, indgår det nu i dantoy Take-Back. dantoy laver i forvejen legetøj, der er certificeret med Svanemærket, og fremstillet af fornybare råvarer.

Lån en stykke værktøj . Vil du ligesom min svigerfar gerne låne et stykke værktøj? Så er der heldigvis flere værktøjer, der kan være med til at fremme grønnere indkøb. Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at fremme cirkulær økonomi og reducere klimabelastningen. Når Svanemærket og EU-Blomsten fastsætter krav, bliver alle relevante miljøbelastninger inklusive klima nemlig inddraget. Det sikrer reduceret klimabelastning uden at gå på kompromis med sundhed, biodiversitet, kemikalier og ansvarlig brug af jordens begrænsede ressourcer – og på den måde har mærkerne allerede taget stilling til mange dilemmaer, så man som indkøber ikke behøver at skulle veje forskellige indsatser op mod hinanden.

Ydermere bygger Svanemærkets og EU-Blomstens krav på en tilgang til livscyklus, hvor der tænkes i cirkulære kredsløb, med fokus på at sende ressourcerne videre med højest mulig værdi. Dette er en forudsætning for cirkulær økonomi. Det sikrer nemlig fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder i livscyklus, og hvordan man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus.

Derfor er indkøb af produkter, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, også et oplagt værktøj til at måle udviklingen i mere cirkulære og klimavenlige indkøb.

Nyt tiltag: miljømærker på e-faktura. Svanemærket og EU-Blomsten er da også tænkt ind i strategien for grønne offentlige indkøb med mål om 100 % miljømærket indkøb i 2030. Det betyder, at leverandører til det offentlige fremover vil opleve stigende krav om miljømærkede produkter i offentlige udbud. Det vil sige, at der kommer flere udbud og konkrete indkøb af produkter med Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende.

Derfor er det nu gjort nemmere for virksomheder at synliggøre miljømærker digitalt ved i e-faktura at fremhæve miljømærkede produkter. Det vil på sigt give den offentlige sektor brugbare data til at måle, om deres organisation efterlever målsætninger og krav om indkøb af miljømærkede produkter og til at følge op og sætte nye mål.

På den måde bliver det fremover lettere at følge udviklingen i grønnere indkøb. Det er glædeligt. For selv om det er en myte, at vi ikke kan styre det, vi ikke kan måle – og selv om der vil være vigtige beslutninger, vi ikke får truffet, og nødvendige handlinger, der ikke bliver sat i gang, hvis vi kun lader Excel-arkene råde – så er det alt andet lige lettere at sætte mål, følge op, sætte nye mål og kommunikere, når resultaterne kan dokumenteres med tal og fakta.

Havde min svigerfar levet, ville jeg nok have overvejet et stykke værktøj til ham i julegave. Også selv om han kunne låne af naboen. For værktøjet var det, der gjorde, at han kunne få alt andet til at lykkes.

Glædelig, grøn jul.

Del dette med dit netværk: