DI: Mere teknisk forskning

Nye tal: Danmarks Statistik har offentliggjort tal for forskning i de private virksomheder og i det offentlige, og endnu engang viser tallene, at det offentlige underprioriterer den tekniske forskning, som efterspørges af de danske virksomheder, fortæller underdirektør i DI, Mette Fjord Sørensen.

– Halvdelen af den private forskning foregår på det tekniske område, mens det kun er en sjettedel af den offentlige forskning. Det er et meget uhensigtsmæssigt mismatch. Den offentlige forskning skal understøtte den private forskning. Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er der behov for at skrue op for den tekniske forskning i det offentlige, siger Mette Fjord Sørensen.

– Samtidig kan vi se, at de private virksomheders forskning har været på et stabilt niveau de seneste år, så der er behov for at stimulere de private investeringer i forskning. Derfor er det godt, at der bredt i Folketinget er enighed om, at hæve forskningsfradraget til 130 pct. frem til 2022, men vi skal have gjort fradraget permanent og uden loft, så virksomhederne kan foretage langsigtede investeringer, slutter Mette Fjord Sørensen.

Del dette med dit netværk: