7 advarselslamper blinker. Status for statens it-projekter

7 røde advarselslamper blinker. It-rådet har vurderet status for de 42 igangværende it-projekter og tildelt 23 grønne trafiklys, 12 gule og syv røde trafiklys Statens It-råd gør status på statens it-projekter og it-systemer. Ny rapporten sætter fokus på nødvendigheden af en opdateret, solid og veldrevet statslig digital infrastruktur.

Intelligent brug af it og digitale værktøjer er kritisk for at drive og udvikle den offentlige sektor. Derfor bør der være fokus på, at medarbejdere i staten får mere erfaring med it-styring. Samtidig bør der være mere fokus på it-implementering i det lovforberedende arbejde i staten. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny statusrapport fra Statens It-råd.

Fra slutningen af 2018 til og med 2019 har Statens It-råd gennemført de første 12 reviews af statslige myndigheders styring af deres it-systemer. Det gør det nu for første gang muligt at se på tværs af myndighedernes it-projekter og it-systemporteføljer. Myndighederne skal til review hvert tredje år, og derfor vil Statens It-råd i 2021 kunne præsentere et samlet billede af statens systemporteføljestyring sammenholdt med statens it-udvikling.

Konklusionerne fra de første reviews er, at myndighederne oplever forskellige udfordringer, men at systemerne generelt understøtter forretningerne på tilfredsstillende vis. Ligeledes er det It-rådets opfattelse, at der tages hånd om de udfordringer der er, hvilket ses på de ambitiøse handlingsplaner, som rådet har haft til review.

I 2019 har Statens It-råd risikovurderet 24 it-projekter i 2019, hvilket er det højeste årlige antal nogensinde. Porteføljens samlede udgifter er vokset til ca. syv mia. kr. 49 it-projekter og ét program har statusrapporteret, hvilket er næsten dobbelt så mange som for fire år siden. It-rådet har vurderet status for de 42 igangværende it-projekter og tildelt 23 grønne trafiklys, 12 gule og syv røde trafiklys. Sammenlignet med seneste rapportering fra første halvår af 2019 er antallet og andelen af røde trafiklys uændret.

Del dette med dit netværk: