Ren energi som stimuli til genopretning

Danmark samler 14 lande til globalt samarbejde om grøn genopretning. En stor kreds af ministre og globale nøgleaktører som FN, EU-Kommissionen og IRENA har netop deltaget i en virtuel rundbordsdiskussion om, hvordan vedvarende energi og energieffektivitet kan spille en nøglerolle i den økonomiske genopretning efter COVID19-krisen.

VIRTUELT MØDE. Det virtuelle møde var organiseret og ledt af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Dr. Fatih Birol, eksekutivdirektør i Det Internationale Energiagentur (IEA), med det formål at sikre fokus på en grøn vej ud af den nuværende økonomiske krise på tværs af landegrænser.

– Vi står foran en enorm opgave med at få genoprettet verdens økonomier, men det giver samtidig også en mulighed for at sætte en ny grøn kurs for verden. Den grønne omstilling skal være en motor i den økonomiske genrejsning, vi står overfor. Opbakningen til det initiativ og den dagsorden, som vi har sat i dag, er meget opløftende. Jeg håber, at vi her har sendt et klart signal om, at mange lande er meget interesserede i at forfølge de klare synergier, der er mellem økonomisk genopretning og grøn omstilling. Ligesom jeg tror, at vi nu ser konturerne til en grøn koalition, der kan arbejde videre med den dagsorden alle de steder, det er muligt. Sådan siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

IEA I FRONT,- Jeg er glad for at kunne lede det her afgørende initiativ sammen med Danmark og minister Dan Jørgensen. Vi har formået at samle en mangfoldig gruppe på højt niveau af ministre, ledere af internationale organisationer og prominente erhvervsfolk til at diskutere, hvordan regeringer kan gøre ren energi til en central del af de nationale planer for at sikre økonomisk vækst i tiden efter krisen. Ved at handle sammen, kan vi have langt større effekt. Denne rundbordsdiskussion er en glimrende start på det, der skal være en afgørende, løbende samtale,” siger IEA’s eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol.

Dagens møde var et vigtigt første skridt i arbejdet med at udveksle ideer på tværs af grænser, og afsøge mulighederne for strategisk samarbejde. Der vil foregå en masse arbejde, både i de deltagende lande og i internationale organisationer som IEA, som opfølgning på mødet. – Ved at gøre ren energi til en integreret del af de stimulusplaner, der skal revitalisere økonomien efter COVID19-krisen, kan regeringer levere både jobs og vækst samtidig med, at de sikrer mere modstandsdygtige og mindre forurenende energisystemer”, siger IEA’s eksekutivdirektør Dr. Fatih Birol.

STOF TIL EFTERTANKE. – Dagens diskussion har givet masser af stof til eftertanke. Vedvarende energi og energieffektivitet er begge nøgleelementer i kampen mod klimaforandringerne, og samtidig har begge sektorer et kæmpestort jobpotentiale. Det giver rigtig god mening at designe vores økonomiske genopretning på en måde, der høster frugterne af den åbenlyse synergi mellem jobskabelse og grøn omstilling,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Følgende lande/organisationer deltog i rundbordsdiskussionen: Danmark, International Energy Agency, United Nations, European Commission, Switzerland, Canada, France, India, Indonesia, New Zealand, Sweden, United Kingdom. Finland, Germany, Italy, OECD, The Netherlands, IRENA, Danfoss, NTPC, Schneider Electric

Del dette med dit netværk: