PLIGT TIL DIGITALT GENBRUG?

Bæredygtighed og genbrug skal med i den nationale digitale strategi. Af Dina Myrup Raabjerg, Senior Manager Business Development, SYSTEMATIC.

Fremtidens digitale Danmark kan med fordel kigge i kufferten og genbruge nogle af de mange værktøjer, vi allerede har.

I marts inviterede Finansministeriet en række aktører med i et digitaliseringspartnerskab, der skal komme med anbefalinger og udvikle ideer til en national digitaliseringsstrategi. Formålet er at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland.

Næsten samtidig er DI kommet med et digitaliseringspolitisk udspil med en lignende overskrift. Ligesom kommunerne allerede har lanceret en ny strategi og rækker hånden ud til Finansministeriet.

Det er positivt, at der politisk er kommet en erkendelse af, at digitaliseringen er vigtig for Danmark. Ikke mindst set i lyset af, hvor stor en fordel den høje danske digitalisering har været for os under det seneste års Corona nedlukninger.

PLUS KENDTE DIGITALE LØSNINGER. Jeg har noteret, at Partnerskabet skal inddrage andre landes erfaringer med digitalisering og tage højde for initiativer fra EU. Det giver mening. I tillæg vil jeg anbefale – at man også inddrager de komponenter, platforme og løsninger, der allerede er i den offentlige sektor. Som leverandør har jeg tit set, at ministerier, styrelser og kommuner mm. ofte kravspecificerer nye løsninger, der ligger meget tæt på løsninger, som allerede kører et andet sted i den offentlige sektor. Det ses endda indenfor samme myndighedsområde.

Der synes i nogle projekter at være en ”Not invented here” kultur, der gør, at man end ikke vil overveje at bruge en løsning eller komponent fra en anden styrelse. Eller, at man ikke kan overskue det arbejde, der ligger i at skulle tilpasse et projekt til genbrug af en løsning.Ligeledes ser vi, at private sektorer bygger komponenter, der ligner det, vi ser fra det offentlige område.

Endelig har vi de seneste 10 år etableret offentlige digitale infrastrukturer, der skal sikre sammenhæng og understøtte innovation indenfor sektorer. Fx den kommunale rammearkitektur. Det er flere steder succesfulde infrastrukturer, der slet ikke er udbredt i den grad, som er muligt.

PLIGT TIL AT DELE OG AFSØGE! Mit postulat er, at en pligt til hhv. at dele og afsøge genbrug af eksisterende løsninger både nedbringer omkostninger og understøtter digitaliseringen med mere succesfulde løsninger. Endelig vil det føre en standardisering med sig – til gavn for endnu mere genbrug og endda eksport.

Ligeledes ville vi udnytte ressourcerne og understøtte digitaliseringen i den private sektor, hvis man i højere grad gør offentlige løsninger og infrastrukturer tilgængelige for private. Derigennem vil gode og sikre løsninger også komme de virksomheder til gode, der indirekte har finansieret dem gennem skatten.

Ved at inddrage det eksisterende, vil vi således understøtte innovation og digitalisering og også få den bæredygtige tilgang til digitalisering, som vi ser i andre sektorer.

Præsentation

Dina Raabjerg skriver om offentlig IT, udbud og samspillet mellem kunde og leverandør på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Dina Raabjerg

Del dette med dit netværk: