Brug dialogen – tro på dialogen

Verden er af lave. Det udtryk har pludselig fået en noget større alvor end tidligere. Det handler ikke bare om, at jeg længes efter ”de gode gamle dage”. Det handler om, at verdensfreden er mere truet end nogensinde før i min levetid. Men jeg håber og tror stadig på dialogen. For den har alle dage været løsningen – både på de små hverdagsproblemer og på de helt store udfordringer. Og den er også vejen til flere og mere grønne offentlige indkøb.

Bindende reduktionsmål for de offentlige indkøbs klimaaftryk er en central del af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb. Regeringen lovede at komme med de endelige måltal inden udgangen af 2021, men de lader stadig vente på sig. Mens vi således ”venter på Godot” er det på en og samme tid svært og nødvendigt at handle. Vi ved, at noget skal ske, men vi ved ikke præcis hvad og hvornår.

I modsætning til hovedpersonerne i historien om Godot, har vi dog en god fornemmelse af retningen. Vi ved, at den opgave, vi har i vente, er, at vi skal nedbringe klimabelastningen fra de 380 milliarder offentlige indkøbskroner. Vi ved, at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030. Og vi kan se, at mange allerede har opsat lokale og regionale mål for miljø og klima.

Men vi må ikke gemme os bag computerskærme og forsvinde ind i Excel-ark for at forfølge de mange mål. For vi har en fælles opgave, som der skal skabes rum og tid til at løse, og som kræver dialog, involvering og engagement fra mange. Vi skal løfte i flok og mange er heldigvis godt i gang. Her er et par eksempler:

Odense Kommune er i gang. Og er et godt eksempel på dialog internt i kommunen – mellem medarbejdere i egen afdeling, mellem afdelinger, mellem ledelse og medarbejdere. Odense Kommune har vedtaget et princip om et mere ”nøjsomt forbrug”, som bl.a. skal føres ud i livet via informationskampagnen ” nye gode vaner for dig og mig”. Et element i indsatsen er fakta-kampagner og konkurrencer. Det er fx et faktum, at der bruges 181 engangskopper pr. medarbejder pr. år. Kampagnen opfordrede medarbejderne til at bruge porcelænskopper (flergangskopper) frem for engangskopper og den tilhørende konkurrence gik ud på, at man skulle indsende et billede af ”den fedeste kop”, hvor præmien var kage til vinderens kontor. Kampagnen har bevirket, at kommunens medarbejdere nu kommer med bud på næste skridt på vejen til et mere nøjsomt forbrug af fx IT-udstyr, forbrug af el og varme, papirløs-forvaltning og genbrug af møbler.

Høje-Taastrup Kommune er i gang. Og er et godt eksempel på dialog mellem kommunen og leverandøren. En ny kontrakt om arbejdstøj til medarbejdere i hjemmepleje, plejecentre, køkkener/kantiner og sundhedscenter sikrer nemlig leverance af genbrugstøj til 100 medarbejdere – eller cirka hver 10. medarbejder. Kontrakten med DFD (De Forenede Dampvaskerier) bidrager til kommunens strategi om bæredygtige indkøb. Samtidig sparer kommunen penge på indkøb af arbejdstøj – en besparelse der går tilbage til de afdelinger, der vælger at benytte det genbrugte arbejdstøj. Men det stopper ikke her. Kommunen kommunikerer det også ud. Ikke for at blære sig og lukke munden på andre. Men for at dele erfaringer og invitere til dialog.

Københavns Kommune er i gang. Og er et godt eksempel på dialog mellem mange offentlige indkøbere og brancher. Københavns Kommune arbejder for at fremme markedet for miljømærkede produkter gennem en tidlig og fokuseret markedsdialog – som også omfatter det at skabe opbakning til indsatsen fra andre kommuner og regioner m.fl. I år går Københavns Kommune i markedsdialog om legepladser og hobbyartikler, og her er et af de ambitiøse mål at få mere end halvdelen af landets kommuner til at bakke op om markedsdialogen. Læs mere her

MARKEDSDIALOG

Alle tre eksempler viser, at når vi mødes med andre mennesker, sker der noget. Den gamle pointe om, at 1+1 = 3 holder rent faktisk. Vi inspirerer hinanden, vi får sparring, vi får råd, vi får modstand og skarpe spørgsmål, vi bliver klogere – og vi bliver gladere. Det giver både viden og energi – vigtige egenskaber til at nå de mål, som vi selv sætter, eller som regeringen sætter for os, og som der skal afrapporteres på.

For nylig blev Helsingør Kommune nyt medlem i POGI (Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb). Her udtalte borgmester Benedikte Kiær: ”… Ved at gå med i et større netværk med andre kommuner og offentlige myndigheder kan vi dele inspiration og konkrete værktøjer og sammen med de øvrige medlemmer skubbe markedet i en mere grøn retning”. Når man melder sig ind i POGI, får man nemlig nye venner, som man kan løfte opgaven sammen med. Og som bekendt kan vi løfte meget mere, når vi løfter i flok.

I Forum for Bæredygtige Indkøb indsamler, beskriver og deler vi de gode historier om grønne indkøb på vores hjemmeside, LinkedIn-side og i nyhedsbreve. Vi har dem også med som omdrejningspunkt i vores arrangementer. Du kan fx høre meget mere om nøjsomt forbrug i Odense Kommune den 10. marts kl. 10-14 hos Miljøstyrelsen i Odense, hvor der afholdes det første møde i forums temagruppe om forbrug og grøn adfærd. Læs mere om temagruppen, og tilmeld dig her.

Det gode budskab er, at der allerede er masser af eksempler på, at dialogen virker, og at vi sammen med andre kan finde nye veje og løsninger. Det er det masser af livskraft og energi i. Og jeg vælger at holde fast i min tro på dialog …

Præsentation

Rikke Dreyer skriver om tendenser og aktuelle initiativer inden for bæredygtige indkøb på udbudsmedia.dk

Læs mere om Rikke Dreyer

Del dette med dit netværk: