Kommunerne har bolden!

Det er på høje tid, at kommunerne kigger på deres praksis i samarbejdet og de betingelser, som de byder de private leverandører. Sådan lyder opfordringen fra Mette Rose Skaksen, branchedirektør, DI Service. – Med overvejende fokus på priskonkurrence mellem leverandørerne og kritisable rammevilkår er flere kommuner i fuld gang med at ødelægge en branche, som skal sikre borgerne det frie valg. Omkostninger er andet end det kortsigtede prisfokus, og konkurrencen skal også bruges til at udvikle og forbedre kvaliteten, lyder meldingen.

– De kommunale ordregivere er langt hen af vejen ansvarlige for de vilkår de private virksomheder i pleje- og omsorgsbranchen skal operere i, siger Mette Rose Skaksen.

Del dette med dit netværk: