Helsingør, sundhedshus til tiden og prisen

Helsingør Sundhedshus – kommunens nye sundhedshus kunne i starten af året planmæssigt åbne dørene.

I en tid, hvor byggebranchen har været udfordret af både stigende udgifter og ressourceknaphed har Helsingør Kommune og projektets aktører høstet store roser for, at kommunens nye sundhedshus står færdigt til tiden og tilmed har overholdt budgettet. Blandt aktørerne er Swisspearl, der netop har skiftet navn fra Cembrit. Til projektet leverede byggematerialeleverandøren sin hidtil største leverance på hele 26.000 kvadratmeter skræddersyede facade- og vindspærreplader.

Ifølge projektleder for Helsingør Kommune, Jan Krog Islin, har de kundetilpassede facadeplader været med til at optimere byggeprocessen og sikre, at projektet blev afleveret til tiden: – Entreprenørens arbejde med facaden blev i høj grad effektiviseret, da man kunne undgå en masse skærearbejde, fordi pladerne allerede var skåret til. Dermed har det samlede tidsforbrug til opsætning af facaden kunne reduceres, fortæller Jan Krog Islin og fortsætter:  Ved at pladerne var skåret til på forhånd, kunne vi samtidig undgå, at der kom hvide kanter på enderne af facadepladerne. De skræddersyede plader har derfor haft betydning for facadens endelige udtryk, da de sorte kanter får facaden til at fremstå mere ensartet.

For Helsingør Kommune har et centralt fokus været at skabe et sundhedshus, som de lokale er glade for og stolte af. Både i forhold til husets aktiviteter og det arkitektoniske udtryk. – Det er altid spændende, hvordan et byggeri bliver modtaget. Selv er vi meget tilfredse med det endelige resultat, og det er vi absolut ikke ene om. Især har sundhedshusets facade fået mange positive tilkendegivelser. Facadepladerne passer rigtig godt til bygningen og bidrager samtidig med liv og spil til den ellers mørke facade, siger Jan Krog Islin.

Del dette med dit netværk: