Endnu bedre samspil

Gevinsterne kan høstes, når den offentlige og private sektor i fællesskab udvikler nye velfærdsløsninger. Vi mener, at de forskellige kompetencer, som ledelserne i de to sektorer har, kan blive endnu bedre til at spille sammen. Det gælder eksempelvis i sundhedsvæsnet, hvor man aktuelt er meget optaget af udbredelsen af telemedicin. Et felt der kræver omfattende viden: organisatorisk, teknisk, sundhedsfagligt, forståelse for borgernes behov – og når alt dette skal spille sammen – dygtig ledelse. Der er imidlertid en række udfordringer, som den private såvel som den offentlige topchef skal være opmærksom på, når man indgår i sådanne partnerskaber. Sådan slås tonen an i fælles debatindlæg af Henrik Funder, formand for Djøf Privat, og Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf i Kommunernes nyhedsbrev. det fortsætter: 

Væksthus for Ledelse, bestående af bl.a. offentlige arbejdsgivere, kommunale chefforeninger og Djøf, har netop udgivet en rapport om toplederrollen i velfærdsalliancer, hvor borgere og virksomheder inddrages i den offentlige sektors maskinrum. Topcheferne opstiller i caserapporten en række succeskriterier, som skal indfries for et succesfuldt samarbejde. 

For det første er det i en velfærdsalliance afgørende, at alle får resultater med hjem. Alle involverede skal simpelthen have gavn og glæde af projektet. For det andet så skal toplederne være indstillet på en anden lederrolle, hvis et partnerskab skal lykkes. Det indebærer, at han eller hun ikke nødvendigvis sidder for bordenden, men i højere grad fungerer som facilitator for nye samarbejdskonstellationer, som også civilsamfundsaktører kan inddrages i. Endelig er det afgørende for samarbejdet, at topcheferne definerer det organisatoriske rum på ny, så det stemmer overens med projektets karakter. Et eksempel kunne være, at den private virksomhedsleder må tage højde for den offentlige sektors lovmæssige grundlag, mens den offentlige chef skal være åben over for de incitamenter, der virker på markedet. 

I Djøf er vi fortalere for den udveksling, der finder sted i sådanne partnerskaber, og vi vil gerne være med til at udbrede erfaringerne. De private og offentlige chefer i væksthusrapporten fremhæver blandt andet, at de kan lære af hinandens kompetencer og lade sig inspirere af hinanden i deres daglige arbejde. Den private chef kan få en større indsigt i de offentlige politiske processer – den offentlige chef kan få indblik i de private virksomheders bundlinjefokus og hurtige beslutningskraft. 

Vi er overbevist om, at den gensidige viden om hinandens vilkår også kan føre til større mobilitet mellem sektorerne, så en offentlig topchef for eksempel finder det mere interessant og oplagt med en karriere i en privat virksomhed. Udvekslingen af viden og erfaringer kan danne grobund for flere arbejdspladser i den private sektor og dermed bidrage til økonomisk vækst i samfundet. Offentlig-private velfærdsalliancer indeholder et potentiale, som både den offentlige og private sektor bør satse på

Del dette med dit netværk: