Tættere på klimamål, men overvej et ”buffer”

Danmark er med regeringens nye klimafremskrivning markant tættere på at opfylde sine klimamål. Men fremskrivninger og prognoser om fremtidens udledninger af drivhusgas er meget usikre. Derfor opfordrer Klimarådet i et nyt notat regeringen til at have fokus på usikkerhederne og overveje en ’buffer’.

Regeringens klimastatus og -fremskrivning er et centralt værktøj i det klimapolitiske årshjul, som blandt andet skal vise, hvor tæt Danmark er på at nå sine klimamål.

Klimarådet har med klimaloven til opgave at kommentere fremskrivningen, og nu kan Klimarådets kommentarer læses i et nyt notat.

Den store usikkerhed om udviklingen kan enten øge eller mindske reduktionsbehovet i 2025 og 2030. Det vigtige er, at politikerne er bevidste om usikkerheden, og at ikke alle vedtagne reduktioner nødvendigvis lever op til forventningerne.

Politikerne kan vælge at håndtere usikkerhederne ved at planlægge med en buffer. Lidt som når man sætter ekstra penge til side i budgettet til uforudsete udgifter. – Det er en god ide med en buffer, så man sigter lidt over målet. På den måde kan man øge sikkerheden for, at målet nås. Det vil også mindske risikoen for, at politikerne skal iværksætte dyre hasteløsninger i sidste øjeblik, siger Klimarådets formand Peter Møllgaard

Del dette med dit netværk: