Skarp fokus på bæredygtighed

FAVRSKOV FORSYNING VIL SKABE MINDRE AFFALD I STORT EU-PROJEKT

– Vi har behov for initiativer, der integrerer den cirkulære økonomi i lokalsamfundet, så vi kan knække den stigende affaldskurve i Favrskov Kommune. Det vil vi meget gerne finde løsninger til, og hermed bidrage til den bæredygtige omstilling af lokalsamfundet, siger Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning.

Favrskov Forsyning har nemlig fået bevilliget 5,5 millioner som en del af Regions Midtjyllands nye, store EU-projekt. Projektet har fokus på forebyggelse af affald og cirkulær økonomi, og har i alt 40 deltagere, der hver især byder ind med en indsats, der skal skabe mere genbrug og genanvendelse og mindre affald.

– Vi håber at projektet kan bidrage til at gøre cirkulær økonomi mere håndgribeligt og anvendeligt for vores borgere. En mulighed for at man kan ”gå til genbrug” på genbrugspladserne, for eksempel ved at få hjælp til at reparere sine ting på et reparationsværksted, deltage i arrangementer, hvor du kan upcycle og genbruge ting – og i det hele taget give borgere muligheder for at deltage i den grønne omstilling og den cirkulære økonomi, fortæller Mette Raaschou, projektleder i Favrskov Forsyning.

Og netop den grønne omstilling går godt i tråd med Favrskov Forsynings strategi: – Vi har et skarpt fokus på at blive en bæredygtig forsyning. Og på affaldsområdet bliver vi det ikke uden borgernes deltagelse. Derfor bygger projektet i høj grad på involvering af borgere og lokale partnere, og vi glæder os til at se, hvilke spændende initiativer og løsninger vi får i fremtiden, siger Sara Funch, direktør.

Sara Funch. direktør, Favrskov Forsyning

Del dette med dit netværk: