Sammen om biodiversitet

OKNygaard og VandCenter Syd har fundet en rigtig god opskrift på samarbejde, der samtidig er stort potentiale i at udbrede på flere sager. Udover at skabe gode levevilkår for planter og dyr giver det også stor glæde for medarbejderne at udfolde deres viden inden for biodiversitet.

DRIFTSSIKKERHED. Som vandforsyningsselskab har VandCenter Syd, der dækker Odense og Nordfyn, driftssikkerhed som førsteprioritet, men biodiversitet på deres grønne arealer er også et område, der får opmærksomhed. VandCenter Syd har etableret LAR-vejbede langs flere gader i deres forsyningsområde i Odense og Nordfyn for at sikre lokal afledning af regnvandet. Udover LAR-vejbedenes praktiske funktion fungerer de også som et lille stykke natur. I samarbejdet mellem anlægsgartner OKNygaard og VandCenter Syd fungerer bedene som et slags eksperiment for biodivers og ekstensiv drift.

Stig Hvelplund, tilbudschef hos OKNygaard: – Grundstenen i vores samarbejde med VandCenter Syd er tillid og fagligheden i centrum. Vi har udformet aftalen således, at vores teamleder på sagen og projektlederen fra V af området, for biodiversitet og natur kan ikke altid sættes på formel og defineres i et excel-ark; det tager tid. Og så handler det i nogle tilfælde om at prioritere skarpt, fortæller Stig Hvelplund videre: – I drift af grønne områder ligger der implicit en entreprenørånd, hvor vi aktivt skal udføre en opgave såsom at slå græsset, fjerne bladene, luge ukrudtet. Men hos VandCenter Syd arbejder vi i lige så høj grad med aktivt at vælge, hvor vi ikke skal gøre noget. Det betyder ikke, at vi fuldstændig giver slip og lader området passe sig selv – for det giver ikke nødvendigvis mere biodiversitet. Men vi er lykkes med at skabe et samarbejde, hvor vi går mere eksperimenterende til værks. Det er fx ved i lugearbejdet at have et skarpt fokus på at fjerne græs samt almindelige problemarter, der vil sprede sig voldsomt i beplantningen. Det er ofte planter, der er kommet til via frø fra luften. Til gengæld lader vi så andre, mindre ’voldsomme’ arter stå, som ikke vil komme til at dominere og kan have en positiv betydning for den lokale fauna.

Lærke Kit Sangil, projektleder hos VandCenter Syd, fremhæver den rette balance mellem teori og praksis som et af elementerne bag det gode samarbejde: -Vores hovedformål som forsyningsselskab er afledning af regnvand, men i vores anlæg vil vi også gerne skabe natursystemer og understøtte biodiversitet inden for en ramme af, hvad der er praktisk og økonomisk muligt. Derfor har vi prioriteret at holde møder ’ude i marken’, hvor vi drøfter ideer til udvikling af en ekstensiv drift med byens småliv for øje. På møderne får vi anlægsgartnernes input til, om det er en god arbejdsgang for dem. Vi har en meget konstruktiv tilgang, hvor vi finder løsninger og udvikler nye muligheder sammen.

Del dette med dit netværk: