Østre Landsret stadfæster sag om prisdumping

Østre Landsret stadfæster afgørelse i sag om prisdumping eksklusive aftaler i markedet for værdihåndtering.

Sagen vedrører erstatning for den skade, en konkurrent (Bankernes Kontantservice) har påført en anden (Nokas) i perioden 2014-2016. Dette ved at dumpe priserne på detailmarkedet. Det handler også om erstatning for den skade, der er påført Nokas i forbindelse med salget af BKS til Loomis i august 2016, hvor der blev indgået langvarige eksklusivaftaler, der reelt afskar Nokas fra 2/3 af det samlede marked i mere end tre år.

Nokas klage til de danske konkurrencemyndigheder, bekræfteee, at Loomis havde overtrådt konkurrencereglerne. I 2018 anlagde Nokas erstatningssag imod Loomis. Sø- og Handelsretten traf delafgørelse i sagen i 2021, og gav Nokas medhold i, at BKS/Loomis havde overtrådt konkurrencereglerne.

Østre landsret har med dagens afgørelse erklæret sig enig i den vurdering. Nokas afventer nu det videre forløb i Sø- og Handelsretten, der handler om udmålingen af erstatning til Nokas

Del dette med dit netværk: