Odsherred: Politianmelder fyret økonomidirektør

”Odsherred Forsynings store projekt med at konvertere ca. 2.500 ejendomme i det sydlige Odsherred fra naturgas til fjernvarme er ramt af udfordringer”. Sådan lyder nyheden på hjemmesiden hos Odsherred Forsyning.

Anlægsarbejdet i projektet ligger pt. stille efter indgåelsen af en exit-aftale med entreprenørvirksomheden Aarsleff grundet store prisstigninger på arbejdet. Det var forsyningens forventning, at det resterende gravearbejde mv. skulle genudbydes hurtigt, men nu har selskabets bestyrelse og ledelse fundet anledning til at stoppe op og genbesøge økonomien i projektet.

Forsyningen fyrede i januar 2024 selskabets økonomidirektør. En bortvisning for at have overtrådt selskabets interne retningslinjer. Selskabets bestyrelse og ledelse igangsatte i februar en uvildig gennemgang af økonomien i fjernvarmeprojekterne, med assistance fra revisionsvirksomheden PwC, som økonomidirektøren havde arbejdet med – og der blev som det hedder i selskabsmeddelelsen fundet ”nogle alvorlige fejlantagelser i beregningerne”.

− Meget tyder på, at bestyrelsen ikke er blevet præsenteret for projektets reelle økonomiske grundlag. Vores beslutninger er taget ud fra et glansbillede. Vi er løbende blevet orienteret om, at markedssituationen og renten har sendt anlægsomkostningerne op, men er blevet betrygget i, at det ville have marginal betydning for taksterne. Vi kan nu konstatere, at de forudsætninger, som ligger til grund for den konklusion, har været forkerte, og vi ser desværre ind i en fremtid, hvor taksterne kommer til at stige yderligere. Vores opgave er at sikre, at taksterne stiger mindst muligt. Hvorvidt det får betydning for den videre udbygning af fjernvarmenettet, er for tidligt at sige, udtaler bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning A/S på selskabets vegne, Mathias Hansen.

Anlægsomkostningerne blev ved projektets opstart estimeret til 950 mio. kr. I november 2023 var anlægsomkostningerne steget med 3-400 mio. kr., hvilket var en af årsagerne til, at Odsherred Forsyning forventede at hæve taksterne for fjernvarme med ca. 7 procent gældende fra 2026. Med PwCs gennemgang af projektøkonomien opjusteres anlægsomkostningerne nu med yderligere 200 mio. kr. til 1,6 mia. kr.

Bestyrelsesformanden oplyser yderligere, at bestyrelsen på møde den 15. marts, efter at have rådført sig med advokat, har besluttet at indgive politianmeldelse i ét af de forhold, der relaterer sig til bortvisningen af den tidligere økonomidirektør.

Del dette med dit netværk: