Efterlysning: Dansk PtX-strategi

Tidsperspektivet for Dansk PtX-strategi møder kritik fra Dansk Fjernvarme, Brintbranchen og Dansk Energi.

Den danske Power-to –X- strategi er først klar sidst på året: Og det er det Absolut seneste, vi kan vente på, lyder branchemeldinger. Først mod slutningen af 2021 vil regeringen kunne præsentere en samlet vision og plan for udviklingen af Power-to-X (PtX) og brint, meddeler Klima- og Energiministeriet mediet Gridtech.

Udmeldingen skaber frustration hos en række aktører i energibranchen. Blandt andet hos Dansk Fjernvarme, hvor man meget gerne vil udnytte overskudsvarmen fra PtX-anlæggene, når der produceres brint, eller brinten skal forarbejdes øvrige syntetiske brændstoffer. – Det er Dansk Fjernvarmes klare anbefaling, at strategien indeholder en vision for, hvordan vi udnytter overskudsvarmen fra PtX-anlæg. Det kalder på, at anlæggene placeres, så de ligger tæt på større fjernvarmenet, siger Nina Detlefsen, chefanalytiker i Dansk Fjernvarmes tænketank, Grøn Energi.

Hun peger på, at interessen er stor i fjernvarmesektoren. Men der er behov for snarlig afklaring af, hvordan den danske strategi kommer til at se ud. – Vi har allerede store medlemmer i eksempelvis både Odense og Esbjerg, hvor man meget gerne vil have indpasset PtX-overskudsvarmen. I Trekantområdet er demonstration af, hvordan det kan lade sig gøre, allerede på vej. Også lokalpolitikerne interesserer sig for dette og forsøger at finde en vej. Fælles for dem alle er dog, at de har behov for klarhed meget snart, om hvorvidt det kommer til at kunne lade sig gøre at udnytte varmen. Hvis ikke de får det, tvinges fjernvarmeselskaberne til at foretage alternative investeringer. Og det vil være enormt ærgerligt, set fra et sektorintegrationsperspektiv. Overskudsvarmen fra PtX vil være et kæmpe løft til den brændselsfri fjernvarme. Derfor har vi brug for svar meget snart, siger hun.

Del dette med dit netværk: