Tilfreds

KL-formand Martin Damm glæder sig over udviklingen, som dokumenterer, at kommunerne prioriterer erhvervsindsatsen højt.

– Jeg er glad for, at resultatet viser, at kommunernes erhvervsklima samlet set aldrig har været bedre. Jeg forstår godt, at DI måler på kommunernes erhvervsklima, for kommunerne spiller en afgørende rolle for de erhvervsforhold, som virksomhederne til dagligt møder. Kommunerne er omdrejningspunktet for erhvervsfremmeindsatsen. Sådan siger KL-formand Martin Damm som reaktion på Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse, som netop er offentliggjort. DI måler virksomhedernes tilfredshed med den service og de forhold, som deres kommune tilbyder dem, og denne gang betegner næsten 2 ud af 3 virksomheder deres kommune som erhvervsvenlig, hvilket er den højeste andel i de 8 år, DI har lavet undersøgelsen.

Martin Damm ser det som et tydeligt tegn på, at kommunerne i de senere år har oprustet erhvervsindsatsen markant, og alle kommuner i dag prioriterer højt at skabe de bedste betingelser for nye arbejdspladser og vækst i kommunen.

Del dette med dit netværk: