DE god aftale, men …

Politisk aftale om at prioritere ca. 5 milliarder kr. til grønne initiativer møder ros fra Dansk Erhverv, som dog undrer sig over, at initiativerne bl.a. finansieres ved at fjerne midler til havvind og grøn omstilling i virksomheder.

Det er meget positivt, at aftalen har fokus på omstilling af nogle sektorer, hvor det er vanskeligt. Det gælder f.eks. omstilling af vejtransporten og landbruget, men også finansiering af en række vigtige miljøinitiativer. Det er positivt, at der afsættes en halv mia. kr. til havnaturfonden, så der kan ske en massiv udbygning af havvind i de danske farvande samtidig med, at der værnes om havnaturen og biodiversiteten, lyder DE kommentaren, der fortsætter:

-Vi er noget forundrede over, at der fjernes midler fra havvind og energieffektiviseringer til finansiering af aftalen al den stund, at netop energieffektivisering og havvind fremhæves eksplicit i den oprindelige aftale om den grønne fond fra 2022 som vigtige indsatsområder. Det minder jo om at fodre hunden med sin egen hale.

Del dette med dit netværk: