Bæredygtighed i udbud- et væld af muligheder

Den politiske anerkendelse af behovet for større fleksibilitet i forbindelse med ikrafttræden af de nye affaldssorteringskrav giver kommunerne en gylden mulighed for at skrue op for bæredygtigheden i de kommende udbud af affaldshåndtering, men det kræver god forberedelse. Peter Dann Jørgensen, Partner , Bird & Bird og Chris Bruus Christensen, Advokatfuldmægtig , Bird & Bird i Wastetech.

Affaldsaftalen har for nylig anerkendt, at kommunerne, af mange forskellige årsager, har haft brug for at kunne blive dispenseret fra fristen om de nye affaldssorteringskrav den 1. juli 2021. Forligskredsen har derfor åbnet for en større fleksibilitet under hensyntagen til kommunernes individuelle udfordringer. Kommunerne skal senest være klar til de nye affaldssorteringskrav ved udgangen af 2022.

Bæredygtige indkøb er fortsat omgivet af en tåge af usikkerhed hos nogle aktører i forhold til, hvad der lovligt kan tillægges vægt i et udbud, være sig i forbindelse med prækvalifikationen, materialekrav, kravspecifikationen eller noget helt fjerde. Des hurtigere denne tåge letter, des hurtigere vil det offentliges implementering af bæredygtighed i deres udbud blive udbredt i større omfang.

Realiteten er nemlig, at udbudsretten indeholder et væld af muligheder for inddragelse af bæredygtighed. Flere bestemmelser i udbudsloven nævner eksplicit miljømæssige og sociale forhold som lovlige forhold at tage hensyn til i udbudsprocessen, eksempelvis ved tildeling af kontrakten. Læs videre her:

Kommunerne er blevet foræret en gylden mulighed for at tænke i bæredygtige udbud

Del dette med dit netværk: